Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

PR handlar om att aldrig släppa sin nyfikenhet

unnamed

Inom kursen PR och medierelationer lär deltagarna sig hur de lyckas med PR-arbetet och får välförtjänt icke-köpt uppmärksamhet. Under kursen ligger fokus på tre huvudområden; planering, nyhetsvärdering och förståelse för journalistens agenda och vardag. Kursen ger genom intressanta gästföreläsare och egna uppgifter kursdeltagarna insikt, inspiration och verktyg för att lyckas bättre med PR-arbetet. Vi intervjuade Elisabeth von Sydow, kursansvarig för att ta reda på mer om vad höstens kurs kommer att handla om.

Januari 1, 2016

Vad i din egen yrkesmässiga bakgrund gör dig lämpad för att vara kursansvarig för PR och medierelationer?

Jag har rötterna i dagspressjournalistik och djup insikt i nyhetsvärdering och logiken som råder på en redaktion. Plattformen är mina drygt 20 år som kommunikations- och PR-konsult med erfarenhet från de flesta branscherna. Spetsen är min uppdaterade syn på vad PR och medierelationer innebär i dag och hur digitala kanaler skapar nya förutsättningar. Mitt breda nätverk kommer också väl till pass då jag tar in specialister som föreläsare.

Vad ser du som de största utmaningen för folk som jobbar med PR?

Att behålla sin nyfikenhet och våga prova nya vägar för att nå målen.

Hur har PR förändrats de senaste åren?

Business to business existerar inte längre. Det handlar om Person to person. Det ställer nya krav på tillgänglighet, transparens, autenticitet - att vara äkta, förmågan att lyssna in och skapa förutsättningar till interaktivitet.

Varför är det viktigt att som PR-ansvarig ha goda relationer med medierna?
De traditionella medierna är viktiga på många sätt, inte minst för att redaktionell uppmärksamhet skapar trovärdighet.

Kan du ge ett litet smakprov på något som deltagarna kommer att lära sig under kursen?
Gärna! Modern nyhetsvärdering, smarta kanalval och krishantering men också att förpacka nyheter på ett oemotståndligt sätt och hitta nya, bättre och kreativa vägar för att nå framgång.

Tycker du att det här låter intressant och vill lära dig mer om PR och medierelationer?

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till kursen!

Elisabeth är också kursansvarig för Berghs kvällskurs Kommunikation och PR