Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Pristagarna av Berghs Follow Through Award

anjaweb

Berghs slututställning bär namnet ”Don’t just do, follow through!” och lyfter fram varumärkesbyggande som är långsiktigt, konsekvent och ärligt. Nu prisar studenterna tio aktörer som lever upp till konceptet med ett eget pris - ”Berghs Follow Through Award”.

Maj 21, 2013

Denim Demon, Flippin Burgers, Volontaire, Innocent Drinks, Anja Pärson, Red Bull, Futerra, Soran Ismail, Patagonia och Robyn har alla valts ut av Berghs Studentbyrå, som ansvarar för slutuställningen, att få det specialdesignade priset ”Berghs Follow Through Award”. Priset tilldelas personer och företag som konsekvent levt upp till sina värderingar oavsett vilka utmaningar de ställts inför.

”Det är inte helt enkelt att vara konsekvent och ärlig 365 dagar om året, därför vill vi lyfta fram företag och individer som är goda förebilder inom sina områden. Alla pristagarna är aktörer som levt och agerat efter sin kärna under lång tid”, säger Frida Östhem, planner på Studentbyrån.

Anja Pärson är en av dem som tilldelats ett specialdesignat pris med motiveringen:

”Anja är en vinnarskalle av rang och har gång på gång varit konsekvent i sitt agerande. Hon har varit sann mot sig själv och vågat gå emot strömmen. Trots motgångar fortsatte hon med sin passion tills hon nådde toppen. Anja vet vem hon är, hon agerar efter det, hon fullföljer och har varit konsekvent genom hela sin karriär.”

”Det är en ära att bli uppmärksammad just på det här sättet med den värdegrunden som jag själv jobbat så hårt för! Jag var väldigt kontroversiell i min satsning och var väldigt tydlig med vad jag ville göra. Det blev obekvämt för andra ibland men jag var väldigt klar med vad jag ville och tvekade inte en sekund. När man tror på någonting gäller det att bara se möjligheterna”, kommenterar Anja Pärson.

utställningens hemsida kan du läsa samtliga motiveringar och se prisutdelningarna!

Om Berghs slututställning
Berghs slututställning äger rum på skolans lokaler, Sveavägen 34, mellan den 25-26 maj. Utställningen lockar varje år ca 4 000 besökare.

Om Studentbyrån
Studentbyrån är en grupp studenter från Berghs olika strategiska och kreativa utbildningar som är ansvariga för den årligen återkommande slututställningen.