Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Rädslan för att misslyckas - temat för årets slututställning

Just nu arbetar 151 avgångsstudenter för fullt på Berghs med sina examensprojekt inom kommunikation och design. Årets 17 uppdragsgivare från näringslivet har vänt sig till studenterna för att få nya infallsvinklar som vänder upp och ned på det traditionella tänkandet. Årets slututställning äger rum på Berghs och är öppen för allmänheten mellan 27-29 maj.

Maj 3, 2011

Studentbyrån, som ansvarar för årets slututställning, har valt temat "rädslan för att misslyckas" för de fyra utställningsdagarna. Rädslan för att misslyckas hämmar människor från att våga tänka större. I en värld där framgångar väldigt ofta lyfts fram, hamnar misslyckanden lätt i skuggan. Med årets slututställning vill Studentbyrån aktualisera diskussionen om misslyckanden och den roll den spelar i vägen till framgång:

- Berghs har för årets slututställning satt mod inom kommunikations­branschen som tema. Utifrån detta har vi arbetat ut ett koncept. Hur man än vrider och vänder på ordet mod kommer man förr eller senare alltid fram till en och samma slutsats. Mod är starkt förknippat med rädsla. Rädslan inför att misslyckas är människans absolut största kreativitetshämmare. Därför vill vi i år prata om misslyckandet men framförallt rädslan inför det, för att framhäva modet i kommunikation, säger Stephanie Moradi, som studerar till copywriter på Berghs och är en av de fjorton studenter som utgör studentbyrån vilka ansvarar för slututställningen.

Under slututställningen som är öppen för allmänheten 27-29 maj, presenterar skolans 151 examensstudenter modiga kommunikationslösningar och designprojekt. Föreläsningar och seminarier kring rädslan för att misslyckas kommer att hållas för att framhäva mod inom kommunikation. Studentbyråns förhoppning är att starta en diskussion om ämnet inom kommunikations­branschen och ge besökarna nya perspektiv kring hur rädslan för att misslyckas påverkar människor.

Anna Qvennerstedt, huvudordförande för årets Guldäggsjury och copywriter på byrån Forsman & Bodenfors:

- Det här är ett evigt tema, och det är intressant och modigt att studenterna tar upp det.

BERGHS SLUTUTSTÄLLNING 2011 26-29 MAJ

TID

Invigning för särskilt inbjudna: 26/5
Öppet för allmänheten: Fredag 27/5 och Lördag 28/5 kl: 11-18, Söndag 29/5 kl: 11-16

PLATS

Berghs SoC, Sveavägen 34 i Stockholm

<