Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Reflektioner från Almedalen

Av de över 2 200 spännande seminarier som pågick under Almedalsveckan lyckades Berghs hinna med runt 40 stycken på fyra hektiska dagar, allt medan området pulserade av intensiv rörelse och en ytterst blandad publik. Årets högaktuella ämnen var utbildning och arbete med fokus på kompetens, arbetsmiljö och ideellt engagemang.

Juli 10, 2013

Under veckan pratades det om att arbetstillfällena i Sverige kommer att bli fler, och då blir utbildning centralt. Vikten av jobbmatchning genom att bygga broar mellan ungdomar och arbetsgivare står i fokus på allvar. Detta tillsammans med fler praktiska utbildningar och lärlingsplatser för ungdomar. Att höja den svenska skolans renommé blir inte bara viktigt utan avgörande.

Alla pratar förstås hållbarhet. Vad alla är överens om är att allt börjar med en bra idé som bygger på samarbete. En stark återkommande trend de senaste åren är collaboration. Man gör joint ventures, arbetar tillsammans, genom CSR-arbete som gynnar flera och påverkar positivt. Fryshuset har börjat arbeta fram modeller för att mäta socialekonomi, dvs vilket ekonomiskt värde deras projekt har för samhället. Företaget Loomis som jobbar med kontanthantering tacklar CSR-frågan genom att investera i just Fryshuset för att motverka kriminalitet på ett tidigt stadium och därigenom indirekt skapa en bättre arbetsmiljö för deras anställda i framtiden.

Många av seminarierna i Almedalen har tagit upp vikten av att prova oss fram och göra fel. Genom att våga misslyckas utvecklas samhället. Den enskilda entreprenören blir ”serieentreprenör”, med transparenta och tydliga affärsmål. Utveckling sker tillsammans, eller som en person sa under veckan "det finns ingen som ensam är intelligent, det finns bara intelligenta nätverk". För att nå bästa möjliga resultat i samverkan behövs öppenhet, transparens och en stor del ärlighet! Crowdfunding får nu en allt större roll. På detta tema framkom till exempel förslaget att den nya Gotlandsfärjan skall beskattas av öns företagare eftersom den kommer att öka trafiken och därmed också företagens intäkter.

Behovet av duktigare kommunikatörer framhävs allt mer. Oändliga nya möjligheter ligger framför oss inom teknik och kommunikation, vilket också innebär att högre krav ställs på användandet av dessa båda.
Bloggen är död, allt handlar om två- eller flervägskommunikation där sociala medier spelar en allt viktigare roll för det snabba samspelet. Många mediechefer ser en stor utmaning i hur medierna kommer att utvecklas, vilket ställer krav på att vara både lyhörda och kreativa. Utifrån ett politiskt perspektiv kommer vi kanske att få se ett nytt demokratiskt parti födas och växa fram till nästa års val: KP - Kommunikationspartiet.

 

Hashtags från Almedalen 2013

#hållbarhet #tillsammans #crowdfunding #collaboration #ideellt #framtiden