Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Så ska Berghs studenter skapa kontaktytor mellan nya och etablerade svenskar

imgstudenter

I vår ska studenter från ett av Berghs heltidsprogram hjälpa nya och etablerade svenskar att mötas och skapa nya kontaktytor. Detta inom ramarna för initiativet ÖppnaDörren, som startats och drivs av Axfoundation. Målet? Ett öppnare, mer tillitsfullt och inkluderande samhälle.

Mars 14, 2016

Studenterna inom Berghs heltidsprogram Strategisk Kommunikation sätter under våren tänderna i att skapa ett mer socialt hållbart samhälle. Detta tillsammans med Axfoundation, en fristående och icke-vinstdrivande verksamhet med koppling till de många bolagen inom Axel Johnson Gruppen.

Förändring kräver kommunikation, något som varit Berghs fokus sedan skolan startade för 75 år sedan. Att skapa verklig förändring inom integration, mångfald, samt hållbarhet för barn och unga är något som Axfoundation - Antonia Ax:som Johnson Foundation for Sustainable Development - verkat för sedan de grundades. Inspire to act, and act to inspire, är stiftelsens motto.

Skapa möten mellan nya och etablerade svenskar

Ett av initiativen inom Axfoundation heter ÖppnaDörren och är en nationell satsning som skapar nya kontaktytor mellan etablerade och nya svenskar. Genom möten människor emellan vill Axfoundation hjälpa till att skapa ett öppnare, mer tillitsfullt och inkluderande samhälle. Möten människor emellan är nyckeln till ömsesidig förståelse och minskad segregation. Därför stöder ÖppnaDörren olika initiativ som alla bygger på möten mellan etablerade och nya svenskar.

Nu möts Axfoundation och Berghs studenter inom programmet Strategisk kommunikation. Under våren kommer studenterna att arbeta med att strategiskt utveckla frågor som rör målgruppen, omvärlden och de utmaningar initiativ som ÖppnaDörren kan möta.  Kursansvarig för delkursen “Strategisk kommunikation 2”, är Karin Setreus, som beskriver varför hon valde att låta studenterna jobba med just Axfoundation och ÖppnaDörrren:

“ÖppnaDörren är ett typiskt initiativ som Sverige behöver just nu, då den offentliga debatten så ofta präglas av problem kring integration och invandring. Integrationsprojekt där näringslivet möter ideella krafter är både viktigt och något som vi ser allt oftare. Som marknadsförare och kommunikatör idag är det otroligt viktigt att förstå både integrationsfrågor och olika målgruppers drivkrafter, därför ser jag ÖppnaDörren som ett perfekt projekt för våra studenter att få djupdyka i. Dessutom känner jag till studenternas engagemang i frågor som rör just detta, vilket gör mig glad. Kommunikations­branschen behöver mer mångfald och jag tror på studenternas drivkraft här”, säger Karin Setreus.

Ta fram strategiska rekommendationer

Uppgiften för studenterna inom delkursen, som löper mellan februari och april, blir att ta fram strategiska rekommendationer och kommunikationsförslag. Hur det ska gå till beskriver Karin Setreus såhär:

“Klassen kommer gruppvis att fokusera på olika frågeställningar kring målgrupper, riskanalys, omvärldsfaktorer och som ska mynna ut i rekommendationer och kommunkationsförslag “

Från Axfoundations sida ser Maureen Hoppers, kommunikations­ansvarig på Axfoundation fram emot ett samarbetet med Berghs studenter med stor tillförsikt och lika stora förhoppningar.

“ÖppnaDörren är ett initiativ som vill att människor som annars inte ses ska mötas. Våra målgrupper är nya och etablerade svenskar. Det är oerhört roligt och givande för oss på Axfoundation att arbeta med en mångfasetterad målgrupp. Det ska därför bli väldigt intressant att höra och se hur Berghs studenter tar sig an projektkommunikation mot en målgrupp som är ny i Sverige eller som vill etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige”, säger Maureen Hoppers.

Efter studenternas presentationer kommer underlaget att integreras i Axfoudnations arbete med ÖppnaDörren och Yrkesdörren.