Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Såhär gick det till när Berghs bytte hemsida

I juli 2016 bytte Berghs ut sin hemsida och ersatte den med en ny som på ett bättre sätt än tidigare svarar på det besökare idag kräver för att bli återkommande. Här berättar Berghs digitala strateg Adam Andersson om hur arbetet med att byta ut och relansera en hemsida kan se ut ur ett inifrån-perspektiv.

Hej Adam Andersson, Digital strateg på Berghs. Du har projektlett nya Berghs.se - kan du berätta om när det hela började?

Det började egentligen redan innan jag blev anställd på Berghs för ett drygt år sedan. Berghs hade tidigare förstått att sidan var i behov av en upprustning, och hade inlett en dialog med tre konverteringsbyråer som skulle göra en analys av sidan. Själv kom jag in mitt i pågående pitch och fick tidigt mycket ansvar. Snart var jag personen som förde dialogen med de olika byråerna innan vi tillsammans i en projektgrupp gemensamt kom fram till vilken av byråerna vi skulle gå vidare med.

AdamA.DigitalStrateg

Berätta om arbetet med en konverteringsbyrå? Varför bestämde man sig tidigt i fasen för att anlita en sådan?

Under tidigare analyser kände vi till att våra besökare spenderade mycket tid i vårt kursutbud, där en stor del av vår affär ligger. Vi visste också att vi hade stor förbättringspotential just i den delen av siten. Det föll sig då naturligt att ta hjälp av de som har mycket erfarenhet kring ämnet.

Varför var den gamla sidan i behov av att bytas ut?

Den gamla hemsidan hade funnits sedan 2011 och vi var alla överens om att den behövde bytas ut. Det berodde på flera saker. Internt var den väldigt svår att uppdatera, med mycket teknikstrul. Men den största anledningen var ändå att sidan behövde bli bättre för mobil användning. Under en längre tid nu har vi sett att den mobila trafiken tar allt större andeler av vår totala trafik. Vi, precis som många andra företag, behövde helt enkelt agera för att säkerställa att våra kunder återkommer.

Tidigt i projektet tog ni hjälp av några externa spelare, berätta om dessa? Sammanfatta vilken roll respektive företag hade?

Vi hade hjälp av fyra externa parter, konverteringsbyrån Conversionista! som hjälpte oss med att analysera den gamla siten, samt rita skisser till den nya siten. Designbyrån 25AH hjälpte designa skisserna, vi använde oss av en extern konsult som hjälpte till med kravspecifikation, och till sist en webbyrå, Earth People, som genomförde själva bygget. Alla externa partners valdes ut efter ett klassiskt pitchförfarande, vilket i princip innebär att de alla fick visa hur de ville förbättra siten. Därefter inledde vi ett samarbete med de som vi låg bäst i linje med det vi tänkte oss.

Varför landade valet på 25AH, Conversionista och Earth People?

Conversionista! - för att de har god rutin och är Sveriges bästa konverteringsbyrå, de var också den konverteringsbyrå som bäst kunde svara på det behov vi hade i form av ren konvertering.

25AH - för att det är en av Stockholms mest intressanta designbyråer. De har en gedigen bakgrund i att arbete fram grafiska profiler till företag, och är och har varit engagerade i Berghs som föreläsare, handledare och ansvariga för kurser.

Earth People - för att de hade den unika kombinationen av Salesforce och WordPress -kompetens som vi var i behov av. Men också för att de verkade oerhört flexibla när vi pratade med dem, något som vi värderade väldigt högt.

När började du, som projektledare, känna att du var riktigt nöjd med vad vi höll på att bygga?

Ska jag vara ärlig så är det först nu, några månader efter att siten har gått live, som det känns riktigt bra. Under arbetets gång var det mycket press och nervositet, vilket tyvärr gjorde att det var svårt att se helhetsbilden.

Sidan lanserades i början av juli. Vad har vi lärt oss sedan dess?

Oj, vi har lärt oss massor! Utöver de småbuggar som alltid följer med när en ny site lanseras så har vi lärt oss en hel del om våra mobila besökare och optimerat sidan efter det.

Något du är extra nöjd med med nya berghs.se?

Det jag är mest nöjd med på sidan är hur vi har hittat nya sätt att uttrycka oss i vårt kursutbud. Som till exempel filmerna på våra kursansvariga. Trots att det är mycket arbete som ligger bakom filmerna så är det ett bra sätt för våra besökare att snabbt få en känsla för kursen, samtidigt som vi får en möjlighet att lyfta fram personerna som håller i våra kurser.