Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

SCB om examensprojekt 2017: vi vill bli utmanade!

SCB_facebook-ad_berghs

Framtiden närmar sig med stormsteg och snart går en ny kull av Berghsstudenter ut i verkligheten utanför skolans väggar. Men först ska de arbeta med sina examensprojekt, då riktiga uppdragsgivare utmanar och utmanas av en mixad grupp av studenter som ger sig hän åt just sitt företags kommunikativa utmaningar. I år är en av uppdragsgivarna i examensprojekten Statistiska centralbyrån.

Varje år avslutar Berghs studenter sin studietid på skolan med att arbeta med riktiga uppdragsgivare i sina slutgiltiga examensprojekt. I grupper med mixade studenter av Berghs PR-strateger, digitala keratörer och strateger, marknadskommunikatörer, art directors, copywriters, produktionsledare och grafiska designers arbetar de tätt med uppdragsgivarna under två intensiva månader. Uppdraget är att lösa kommunikationsutmaningar och bygga grunden för företagens och organisationernas framtida varumärkeskommunikation. En av uppdragsgivarna 2017 är Statistiska centralbyrån. Vi har tagit ett snack med Lars-Göran Wallmark på SCB, en av årets uppdragsgivare inom Berghs examensprojekt, om hans förväntningar inför våren med Berghs studenter.

Hej Lars-Göran Wallmark på Statistiska centralbyrån! Vem är du på SCB?

Hej! Jag har förmånen att få vara ansvarig för SCB:s redaktion, där vi bl.a. ansvarar för paketering och publicering av statistik i alla myndighetens kanaler, externa som interna.

Var befinner sig SCB idag?

SCB har nyligen beslutat om en ny varumärkesplattform med fokus att bl. a. intressera människor att vilja bidra till statistiken och använda den. En av våra stora utmaningar är att få svar på våra undersökningar, särskilt från unga och nya svenskar som ofta inte har någon kunskap om SCB:s roll i samhället.

Vi vill också uppfattas som en samtida myndighet som ger invånarna relevanta fakta (gärna med koppling till aktuella händelser) med hjälp av den bredd av samhällsstatistik vi har (sedan 1749!).

praster_scb_berghs

Hur kommer det sig att ni närmade er Berghs för att jobba med våra studenter under deras examensprojekt?

Berghs har ett gott rykte och vi behöver ett seriöst och kompetent stöd för att få hjälp med att informera om och förstärka vårt varumärke.

Vilka är era förhoppningar med examensprojektet i år?

Att dels bättre förklara SCB:s roll för Sverige, dels motivera fler att vilja delta i undersökningar – och ta del av vår statistik!

Vad ser du mest fram emot under processen?

Jag kan tala för hela varumärkesstödet när jag säger att vi alla vill bli utmanade! Tänka nytt, utmana det invanda, komma ut ur boxen, om du vill. Och självklart i slutändan, få (nya) underlag som stöder de behov vi har för att lyckas än bättre med vårt demokratiska uppdrag.

LGW_berghs

Vilken är utmaningen som studenterna kommer att få sätta tänderna i när de arbetar med SCB?

Beroende på vad de känner till om vad SCB gör, till att börja med: att förstå vårt uppdrag! Läsa igenom regleringsbrev och instruktion. Men också att förstå hur processen ser ut idag, och var vi behöver förbättra oss. Och interna förutsättningar som bromsar. SCB behöver dels hjälp med hur vi kommunicerar med våra privata uppgiftslämnare genom s.k. missiv, "Brevets resa" och innehåll kan man säga. Och dels behöver vi hjälp med en varumärkesmanual med fokus webben.

Kan du nämna något kommunikativt ni arbetat fram som du är stolt över?

2014 slutade vi producera Statistisk årsbok – efter 100 år! Istället tog vi fram sajten Sverige i siffror, som riktar sig till unga och ovana i åldern 13-18. En mycket uppskattad sajt som även lockar den breda allmänheten, med intresse men låg kunskap om statistik.

Nästa vecka kommer ni för första gången att träffa den grupp studenter som ni kommer att arbeta med under våren. Hur känns det?

Spännande och roligt! Min personliga förhoppning är att studenterna som fått sig SCB tilldelade, ska känna att detta är ett viktigt och relevant uppdrag. Med chans att bidra till kunskap i och om Sverige. Som sagt, vi i varumärkesstödet vill bli utmanade och få nya infallsvinklar på ”invanda problem” och möjlighet att tänka nytt.

I en drömvärld - vad lämnar du och SCB Berghs med i slutet av maj 2017?

Vi har bl.a. fått underlag som landar väl internt, och att uppgiftslämnarna bättre förstår varför deras röster är så viktiga, och att de VILL delta i våra undersökningar. Och gärna börjar använda våra tjänster och statistik än mer #källkritik.