Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Startworkshop och kick-off för vårens distanskurser på Berghs

distansstart

I lagom tid till att snön lämnat Stockholms trottoarer och våren gör sig försiktigt påmind startade idag Berghs distanskurser för vårterminen 2012. I samband med detta samlades 250 nya kursdeltagare på Sveavägen 34 för ett första inspirerande möte.

Februari 25, 2012

Så var vi igång! Ännu en termin tar sin början för alla kursdeltagare som valt att läsa kurser på distans på Berghs i vår. De som hade möjlighet att ta sig till Stockholm för en första kick-off och startworkshop samlades idag på Berghs, där tillfälle bjöds att träffa sina nya kurskamrater "live". Dagen inleddes med att Joakim Thulin, utbildningschef på Berghs, hälsade samtliga 250 deltagare från de drygt 20 kurserna välkomna. 

332

Därefter var det inspirationsdags. Berghs tidigare vd Pär Lager bjöd på en trendanalys, visade exempel på mer eller mindre lyckade kampanjer och blickade in i kommunikationsbranschens framtid.

333

Med bara två fysiska möten – start och avslut – och resten av undervisningen på distans över digitala plattformar gällde det att ta vara på varje minut. För de som inte hade möjlighet att närvara fanns förstås en livesändning att bevaka på kursernas digitala plattformar, och det också där som den största delen av undervisning och kommunikation studenter och lärare emellan sker.

334

Berghs distanskurser startar terminsvis och nästa kursstart sker till hösten 2012. Två undantag finns dock: ARU - ansvarig reklam­utgivare samt Interactive Communication in English, som startar den 1 mars respektive 13 april. Ett fåtal platser finns fortfarande kvar på båda, läs mer om kurserna på respektive kurssida.

En härlig termin på distans önskar vi alla våra nya studenter!

335