Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Två mentorer ansluter till Berghs Portfolio- och mentorskapsprogram

stefa_christina

I nyheten Berghs Portfolio- och Mentorskapsprogram arbetar en grupp av studenter tight och intensivt med verkliga case, handledda av utvalda mentorer och coacher. Två av mentorerna för hösten 2017 är Stefan Trolle Lindros och Christina Noble Knight.

Maj 8, 2017

Hej Stefan och Christina! Vilka är ni?

Stefan: Jag heter Stefan Trolle Lindros och arbetar idag med varumärkesutveckling och strategisk design i egen regi. Tidigare kommer jag från Volt, som jag grundande ’97. På Berghs har jag hunnit arbeta både som kursansvarig och mentor. Nu senast som processledare för examensprojekten.

Christina: Jag heter Christina Knight och är Copywriter och Creative Director; en gång själv utbildad till copywriter på Berghs där jag sedan dess har jobbat som kursansvarig , föreläsare och handledare - faktiskt ända sedan 1991! Jag har jobbat som Copywriter och CD på en rad olika byråer i Stockholm - Draft, Brindfors, Ogilvy och INGO och även drivit den egna byrån, Knight & Day.

ChristinaKnight
Christina Knight

Som mentorer inom Berghs Portfolio och mentorskapsprogram, vilken kommer er främsta uppgift att vara?

Christina: Min främsta uppgift är att handleda och guida den kreativa processen för att deltagarna bäst ska få möjlighet att utveckla, testa och jobba med sina kreativa sidor, med idé- och konceptarbete utifrån det aktuella uppdraget.

Stefan: Min främsta uppgift är att hjälpa deltagarna i kursen att utvecklas, hitta sitt förhållningssätt och förstå sin potential.

Vad kan team-medlemmarna i programmet förvänta sig av sina mentorer?

Stefan: De kan förvänta sig ett stort mått av lyssnande, ifrågasättande och utmanande!

Christina: Vägledning och stöd, utmaning och energi - allt för att utvecklas och utmanas i en trygg men ändå dynamisk miljö.

Vad är skillnaden i en mentor mot en lärare i dina ögon?

Christina: En mentor undervisar inte i traditionell mening utan är snarare ett stöd för individens egen förmåga och utveckling; en coach och rådgivare som hjälper individen att själv komma fram till lösning och nästa steg.

Stefan: Skillnaden mellan en mentor och en lärare är hårfin, men jag ser det som att en lärares uppgift är att ge studenten en verktygslåda att arbeta med – kunskaper, insikter, referenser. En mentors främsta uppgift är att hjälpa studenten att skapa sin egen verktygslåda och sitt eget förhållningssätt, och sedan använda sig av det.

Vad ser du själv fram emot mest med att vara mentor inom PM-programmet?

Stefan: Jag ser verkligen fram mot att möta engagerade och motiverade kommunikatörer och få möjligheten att också se dem utvecklas.

Christina: Det ska bli roligt att vägleda, pusha och peppa nästan flygfärdiga elever till att bli ännu mer redo att lämna "boet" och vara plug-and-play-färdiga för anställning.