Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Stockholm Pride: ”Bli homo, bi, trans eller queer!

blihomokopiera

Inför sommarens festival lanserar Stockholm Pride en kampanj framtagen av studenter från Berghs, där man med en rad argument uppmanar heterosexuella att bli homo, flata, bi, queer, trans eller bög. Kampanjen visar det positiva med att vara hbtq, samtidigt som den synliggör heteronormen och de förutfattade meningar och stereotyper som finns om hbtq-personer.

Juni 11, 2012

Stockholm Pride lanserar idag en kampanj för att övertyga heterosexuella att bli flata, bi, queer, trans eller bög. Syftet med kampanjen är att visa det positiva med att vara HBTQ (homo, bi, trans, queer) och samtidigt synliggöra de fördomar som finns om hbtq-personer.

382

‑ Vi vill med en blandning av ironi, humor och allvar belysa de fördomar som existerar kring hbtq-personer samtidigt som vi visar de positiva sidorna med att vara homo, flata, bi, queer, trans eller bög, säger Alf Kjeller, festivalchef Stockholm Pride.

‑ Vi hoppas att så många som möjligt delar med sig av sina egna argument för att visa på den mångfald som finns bland hbtq-personer, säger Alf Kjeller, Festivalchef Stockholm Pride.

383

Kampanjen är framtagen av Stockholm Pride tillsammans med studenter från Berghs, som ett examensprojekt. Det strategiska och kreativa arbetet med kampanjen kommer att presenteras för allmänheten under Berghs slututställning ”Great Minds Don’t Think Alike” den 26-27 maj. Projektgruppen, som gör kampanjen som deras examensprojekt, består av Andreas Ekelund och Eva Wallmark (Art Directors), Sofia Hultman (Digital Director), Amanda Drotz (Projektledare) , Jenny Karlsson och Rickard Beskow (Copywriters), Cornelia Röstlund och Björn Hermansson (Produktionsledare) och Emma Cornér (PR).

Projector har varit produktionsbyrå för de sex olika kampanjsiterna.

För mer information om Pride och kampanjen, vänligen kontakta Niklas Torsell, press- och kommunikations­ansvarig Stockholm Pride, på telefon 076-033 75 56

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival och arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. 2012 års festival pågår 31 juli - 4 augusti.