Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

SVT och Berghs gjorde verkstad av det digitala

gabriella svt

När SVT ville gå från insikt till handling i sitt digitala arbete behövdes en kickstart för att få projektledarna att komma framåt. Berghs skräddarsydde en spännande utbildning inom digital kommunikation som nu har resulterat i bättre samarbeten och produktutvecklingar som gynnar både produktion och publik.

Mars 2, 2015

– De senaste åren har vi kommit en bra bit på vägen och förstått hur viktigt det digitala är för oss. Men vi hade ännu inte lyckats komma igång med att jobba ut våra insikter i praktiken. Där behövde vi hjälp för att komma vidare, berättar Gabriella Ekström, HR-chef på SVT.

Det digitala språnget

För att få den kickstart som behövdes valde SVT att låta 40 utvalda projektledare gå en utbildning som Berghs skräddarsydde utifrån behovet att göra verkstad av de digitala insikterna. Resultatet blev utbildningen ”Det digitala språnget”, med ett ben i public service som SVT interaktiv stod för, och det andra i digital kommunikation som Berghs ansvarade för. På så sätt fick de en utbildning med public service som bas, och digital kommunikation som metod och verktyg.

Skapa starka ambassadörer

SVT:s projektledare ansvarar för det mesta kring alla produktioner, därför fanns ett stort behov av en utbildning som lät dem omsätta det digitala i praktiken. Projektledarna som gick utbildningen var särskilt utvalda och handplockades utifrån sitt intresse och engagemang för digital kommunikation.

– De som fick gå utbildningen först var de som brinner mest för ämnet. Vi ville göra dem till experter som sedan driver frågorna vidare när de är tillbaka i organisationen igen. I förlängningen ska alla med på resan, men för att få maximal effekt var det viktigt att först skapa starka ambassadörer och få dem att våga ännu mer, säger Gabriella Ekström.

Publikrelationerna i första rummet

Utbildningen har hittills bland annat resulterat i tidigare samarbeten mellan projektledarna och SVTi som de beställer tjänsterna från. Men allra störst effekt har det fått på produktutvecklingen, framförallt med fokus på relationen med publiken.

– Publikrelationen är otroligt viktig för oss. Vi strävar efter att vara ”om alla för alla.” Då måste vi också kunna nå ut till alla på ett bra sätt. Några konkreta effekter av utbildningen kan ses både under årets melodifestival och programmet Go´kväll. Nästa steg blir att ringa in hur vi kan skapa ännu mer värde för våra tittare med hjälp av det digitala, avslutar Gabriella Ekström.