Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Ta kontrollen, projektledare!

helid

Målformulering. Kostnadskontroll. Delegering. Avstämning. Riskanalys. Nej, det är inte semesterplaneringen vi talar om, det är de viktigaste ingredienserna i ett fullfjädrat projektledarskap. Under tre junidagar har du möjlighet att uppgradera dina projektledarfärdigheter under superproffset Mie Nygrens vingar.

Maj 28, 2015

Mie Nygren, kursansvarig för Berghs Fast Forward-kurs Projektledning har frilansat som projektledare inom marknads­kommunikation sedan år 2000. Hon arbetar med uppdrag som lansering av nya tjänster och produkter, planering och genomförande av mässor och events, ny webstruktur och nytt innehåll för hemsidor. Mie Nygrens väg till att bli projektledare började på Berghs, där hon mellan 1989 och 1991 läste Information och PR och en Planningutbildning mellan 1999 och 2000. Under tiden som projektledare på byrån Spirit Kommunikation arbetade hon med kunder som Kommerskollegium, Riksbanken, Vägverket, Hyresgästföreningen, Samhall och Nordic Gym. 

1. Formulera syfte och mål som folk förstår
Var kortfattad, tydlig och konkret med varför projektet ska genomföras och vad ni vill uppnå för resultat. Detta görs med fördel i projektgruppen, inte på projektledarens egen kammare. Snöa inte in på vackra formuleringar som ingen kommer ihåg eller förstår, alla som jobbar i projektet ska kunna rabbla syfte och mål som ett rinnande vatten. Då blir det lättare att behålla fokus och få alla att gå åt samma håll.

2. Håll koll på kostnaderna
Gör en grov kostnadsuppskattning och följ upp efter hand. Ha alltid en marginal på minst 10% av projektets totala budget, den kommer behövas! Förhandla med leverantörer och få ner kostnaderna där du kan utan att tumma på kvaliteten.

3. Delegera
Fastna inte i fällan "det går fortare om jag gör det själv", som projektledare är det viktigt att få andra att utföra uppgifter i projektet. Gör en checklista med deadlines tillsammans med projektdeltagarna där var och en ansvarar för sina respektive delar. Bestäm tillsammans hur ni stämmer av under projektets gång att allt blir gjort.

4. Skapa fungerande avstämningsformer med projektdeltagarna
Diskutera hur ni på bästa sätt stämmer av hur projektet framskrider och vilka rutiner ni har om något inte går som planerat. Fysiska möten, telefonmöten, mail eller snabba frågor över kontorslandskapet? Använd checklistan och mötesanteckningar.

5. Var förutseende
Gör en riskanalys tidigt i projektet. De risker som får höga värden samlas i en plan med förslag på åtgärder samt ansvarig person. Om du är förutseende och ser problemen innan de dyker upp får de inte lika stora konsekvenser som om du blir överraskad.

I Mie Nygrens kurs Projektledning får deltagarna förkovra sig ytterligare i hur man går tillväga för att använda sig av de här tipsen. Kursen löper över 6 förmiddagar varje höst och vår, men erbjuds också som Fast Forward-kurs över tre heldagar i rad i juni. Välkommen med din ansökan!

1350