Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Vårt beteende människor emellan definieras ifrån hur vi umgås digitalt

peterkamstedt

Världen har förändrats. Totalt. Vårt mediakonsumtionsmönster har förändrats de senaste åren vilket gör att det digitala ofta är det som definierar bilden av alla varumärken. Även vårt beteende människor emellan definieras utifrån hur vi umgås digitalt. Vi spenderar så oerhört mycket tid framför en dator idag, vare sig vi är sociala eller inte sociala, och det måste man kunna hantera. Det handlar om Digital Management.

September 18, 2011

När Peter Kamstedt inte befinner sig på Berghs arbetar han på en digital reklambyrå, Greatworks, med kundansvar, tjänsteutveckling och digital kommunikation. Men just idag ägnar han all sin tid åt att förbereda kursstarten för Digital Management som går av stapeln den 27 september för att sedan löpa hösten igenom, två kvällar i veckan.

- Digital management är en översiktlig kurs som ger deltagarna bättre verktyg i sin vardag inom kommunikation. Vi täcker in både webben och andra digitala plattformar och går från strategi till utförande. Vi går igenom olika kanaler, som köpt utrymme till sociala medier och sökordsoptimering.

Peter Kamstedt, tidigare kursansvarig för Berghs kurs i Digital Management. Varför behövs den här kunskapen just nu?

Därför att världen har förändrats. Totalt. Vårt mediakonsumtionsmönster har förändrats de senaste åren vilket gör att det digitala ofta är det som definierar bilden av alla varumärken. Även vårt beteende människor emellan definieras utifrån hur vi umgås digitalt. Vi spenderar så oerhört mycket tid framför en dator idag, vare sig vi är sociala eller inte sociala, och det måste man kunna hantera.

Vilka passar kursen Digital management för?

Min kurs passar väldigt bra för anställda på marknadsavdelning eller informationsavdelning som behöver få en bättre förståelse kring vilken roll det digitala kan spela. Kanske jobbar man redan en del med det digitala men behöver få bättre spets på sin kompetens och koll på vad man faktiskt kan göra.

Hur ser kursens upplägg ut?

Kursen går två kvällar i veckan under hösten, och under den tiden arbetar vi med ett pågående projekt som är förankrat i deltagarnas egna respektive vardag. Kursledaren, det vill säga jag, fungerar som coach och varje kursmoment knyter an till just den här frågeställningen eller utmaningen man har tagit med sig. Det gör kursen relevant och enkel att applicera på sitt eget yrkesliv.

Nu när tekniken och beteenden inom det digitala utvecklas så snabbt borde rimligtvis även upplägget i undervisningen förändras terminerna emellan. Vad är nytt för i år?

Nytt i år är ett större fokus på ”sök”, eftersom det helt enkelt fyller en större och större funktion när man utvecklar strategier och kommunikationslösningar.

Vad tar kursdeltagarna med sig från kvällskursen i Digital Management som de inte hade innan?

De blir bättre på att sätta mål och koppla ihop det digitala med affärsutmaningar. För några år sedan gick det bra att se det digitala som en plats att göra ”nåt kul” på men nu finns i allt högre utsträckning kravet att det också ska leverera någonting till verksamheten. Förståelsen kring hur man går från strategi och igångsättning till implementering och uppföljning blir allt viktigare.

Kvällskursen i Digital Management startar på Berghs den 25 september. Ett fåtal platser återstår och anmälan görs här