Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs stöttar uppropet

#sistabriefen

Berghs har mottagit #sistabriefen som kvinnor i kommunikations­branschen har publicerat med anledning av #metoo. Vi står bakom och stöttar uppropet och tar oss självklart an utmaningen. Såhär arbetar Berghs.

Vi har tagit emot ett viktigt uppdrag! Ett uppdrag att aktivt arbeta för en inkluderande kultur och skapa förutsättningar för att känna trygghet i ett mer jämställt samhälle. Vi har ett stort ansvar att utbilda framtidens kommunikatörer, och vi tar uppdraget på allvar! Vi tror att en stor del av lösningsidéerna finns hos studenterna. Vår strävan är att vara både en arbetsplats samt skola med nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling.

De senaste veckorna har vi:

- förtydligat våra rutiner kring trakasserier och kränkande särbehandling samt skapat ett policydokument som skickats till lärare/studenter.

- bjudit in till, samt genomfört, reflekterande samtal med all personal på Berghs.

- bjudit in till, samt påbörjat, samtal med alla studenter.

- satt högre fart i vårt strategiska projekt Inkludering 2.0

Behovet är stort att bygga kunskap och lyfta fram verktyg för att hantera situationer idag och i framtiden. I samtal med studentena har vi redan identifierat några områden vi vill gå igång med:

- Nytt socialt kontrakt kring hur vi på Berghs ska förhålla oss  till varandra + samtal första veckan i utbildningen

- Utöka antalet föreläsningar kring olika perspektiv, normer och normkritik

- Tydligare guidelines till lärare och praktikplatser

Camilla Wallander, VD