ARU - Göteborg

Syftet med kursen är att förmedla kunskaper om kommunikationsbranschens juridik och etik så att deltagarna kan erhålla ARU-certifikat. ARU står för Ansvarig Reklam Utgivare och det är Sveriges Kommunikationsbyråer som har rätten till ARU-beteckningen och till att diplomera ARU.

"Medlemsföretag skall på varje kontor ha minst en medarbetare med ARU-kompetens och som är ansvarig för att företagets arbeten håller sig inom de etiska och juridiska ramar som gäller för reklam. " (ur förbundets stadgar)

ARU-certifikat erhålls efter godkänd skriftlig tentamen.

Här ansöker du till kursen

Kursens målsättning:

Efter kursen ska deltagarna ha tillräckliga kunskaper i marknadsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt och anknytande rättsliga och etiska normer, praxis och avtal för att kunna ansvara för att marknadsförings- och kommunikationsinsatser står i överensstämmelse med gällande rätt och etiska normer och praxis. Målsättningen är med andra ord att deltagarna ska få en känsla för var gränserna går, kunna lösa enklare kommunikationsrelaterade problem själva och förstå när det är läge att gå vidare och kontakta juridisk expertis.

Kursens innehåll:

Kursen fokuserar främst på marknads-, immaterial-, avtals- och IT-rätt. Utgångspunkten för kursen är ett praktiskt perspektiv där eleverna tar del av exempel från verkligheten för att skapa förståelse för lagarna. Även praktisk och detaljerad info om hur en ARU (Ansvarig Reklam Utgivare) arbetar ingår i kursen.

ARU Göteborg våren 2017

Tillfälle 1. Fredagen den 7 april, 10:00-17:00
Innehåll: medierätt, marknadsföringslagen och säljfrämjande åtgärder

Tillfälle 2. Måndagen den 24 april, 09:00-12:00 – interaktiv lektion
Innhåll: genomgång av praktikfall, upphovsrätt, varumärket och juridiken, avtal och köp

Tillfälle 3. Onsdagen den 3 maj, 10:00-11:30 – interaktiv lektion
Innehåll: genomgång av övningsuppgifter, sociala medier, specialreglerade varor och tjänster, så arbetar en ARU

Tillfälle 4. Onsdagen den 17 maj, 10:00-11:30 – interaktiv lektion
Innehåll: genomgång av övningsuppgifter

Tillfälle 5. Måndagen den 29 maj, 09:00-12:00
Innehåll: övningstentamen

Tillfälle 6. Måndagen den 19 juni, 09:00-13:00
Innehåll: tentamen

 

Observera

40% rabatt på kursavgiften lämnas till Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar. Ange medlemsskap vid ansökan.

Kursen genomförs hos SCP Grey Göteborg, Östra Hamngatan 23 A

Pris

17 400 kr ex moms för medlemsföretag efter rabatt

Tillkommande kostnader

Kurslitteratur/JP Marknadsnet 2.000 + moms

 

 

Här ansöker du till kursen