Berghs Inkluderingsråd

Idag saknas perspektiv i kommunikationsbranschen och förändringen går för långsamt i en riktning där fler känner sig välkomna och representerade. Berghs är en ledande aktör inom utbildning som tar utgångspunkt i kommunikation, och för att lyckas hålla positionen krävs det en utvecklingskultur och inkludering av en mångfald av perspektiv i allt som görs.

Uppifrån vänster: Suzan Hourieh Lindberg, Emelie Persson Lindqvist, Naod Abera, Ahmed Ali, Faduma Aden, David Khabbazi.

Uppdraget för rådet är att jobba för att konkretisera aktiviteter som gör skillnad, bidra till ett breddat nätverksbygge, ta fram koncept och verktyg som leder till att kommunikationsbranschen representeras av fler perspektiv.  

– För mig handlar det om branschens utveckling, trovärdighet och överlevnad. Vi måste våga börja representera fler med fler perspektiv. Det kommer att leda till bättre insikter, tjänster, produkter och innovationer men framförallt effektivare arbetsgrupper och kommunikationslösningar. Som världens bästa reklamskola blir Berghs därför den naturliga mötesplatsen för denna förändring, säger David Khabbazi, VD på I am Collective.

– För att kunna skapa förändring i branschen behöver vi idag jobba med de som är framtiden. Det handlar bland annat om att bredda perspektivet för dagens studenter och utöka poolen av talanger. Det är en stora ära att kunna vara med i inkluderingsrådet som får chansen att förändra Berghs och branschen till det bättre, säger Faduma Aden, grundare av byrån Contelier.

Berghs inkluderingsråd 2019:  

  •      David Khabbazi, VD och tvärkulturell kommunikationsstrateg på byrån I am Collective.
  •      Faduma Aden, grundare av byrån Contelier med fokus på inkludering. Utsedd till Global Shaper av World Economic Forum.
  •      Naod Abera, Head of Communications, Kista Science City och PR-och Kommunikationsansvarig Järvaveckan.
  •      Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetsspecialist på Sweco, inspiratör och initiativtagare till projekt som ”wearclimatchange”.
  •     Ahmed Ali, socialpedagog Fryshuset Gymnasium, ordförande i vägvisar föreningen som genom vägledning jobbar för att bryta utanförskapet nationellt och internationellt. 
  •      Suzan Hourieh Lindberg, Volvo Cars Mobility och grundare av Diversity Management nätverket ”The Social Few”.

Berghs Inkluderingsråd samlas för kreativa samtal varannan månad. Rådet leds av Camilla Wallander, VD och från Berghs sitter även Marie Alani, Program Director international programs.

– I höstas satte vi igång projektet ”Inkludering 2.0” för att skapa en tydlig riktning. Vi har definierat begrepp, förväntad effekt av ökad mångfald, satt mål och aktiviteter på kort och lång sikt.  Nu tillsätts ett externt inkluderingsråd för att få extra kraft i detta viktiga arbete, säger Camilla Wallander, VD på Berghs.