Berghs Inkluderingsråd

Idag saknas perspektiv i kommunikations­branschen och förändringen går för långsamt i en riktning där fler känner sig välkomna och representerade. Berghs är en ledande aktör inom utbildning som tar utgångspunkt i kommunikation, och för att lyckas hålla positionen krävs det en utvecklingskultur och inkludering av en mångfald av perspektiv i allt som görs.

Uppdraget för rådet är att jobba för att konkretisera aktiviteter som gör skillnad, bidra till ett breddat nätverksbygge, ta fram koncept och verktyg som leder till att kommunikations­branschen representeras av fler perspektiv. Berghs Inkluderingsråd samlas för kreativa samtal 5 gånger per år och fokuserar sina insatser på attraktion och rekrytering.

Berghs jobbar inom tre olika områden. Kunskap och medvetande kring inkludering, attraktion och rekrytering av fler perspektiv vad gäller studenter/lärare/personal samt aktivt driva frågor kring inkludering medialt. Ett antal aktiviteter har gjorts, och mycket mer finns kvar att göra.
Läs mer om vad vi gjort här!

Rådet leds av Marie Alani, Head of Faculty, och från Berghs deltar även Lina Kellgren, marknadschef.