Berghs inkluderingsarbete fortskrider – och växlas upp

Berghs har arbetat för jämställdhet och mångfald under många år, och för ett år sedan etablerades även ett inkluderingsråd som stöd i arbetet framåt. Camilla Wallander, VD på Berghs, berättar om vad de åstadkommit under det gångna året, samt hur Berghs vill arbeta framåt med just inkludering.

Olika perspektiv och integration har alltid varit grunden i Berghs pedagogik, för att ge kraft att skapa framgångsrik kommunikation. Berghs har jobbat aktivt för jämställdhet och mångfald i många år, men upplevde för ett par år sedan att det vi strävade efter inte gick tillräckligt snabbt framåt. Det var tydligt att det krävdes starkare riktning, fler kraftfulla initiativ och mer samverkan. För ett år sedan etablerade Berghs ett inkluderingsråd som stöd i sitt arbete. Eftersom Berghs är en ledande aktör inom utbildning som tar utgångspunkt i kommunikation, och för att lyckas hålla positionen krävs det en utvecklingskultur och inkludering av en mångfald av perspektiv i allt som görs.

Hej Camilla! Hur påbörjade Berghs sitt inkluderingsarbete?

Vi startade med att definiera vad mångfald betyder för oss och varför vi tycker det är viktigt. Då vi har olika infallsvinklar ville vi beskriva nyttan med ökad mångfald både bland personalen, i den stora grupp lärare vi anlitar och de studenter som går på Berghs. Vi satte mätbara mål (>30% med utländsk bakgrund och 50/50 kvinnor/män), och vi bestämde att inkludering ska vara ett av våra fem förhållningssätt som guidar oss i våra beslut och vi identifierade ett trettiotal aktiviteter att göra inom två år.

Vad har inkluderingsrådet jobbat med under året?

Rådet bestämde sig för att verka för övergripande påverkansarbete, bidra till att öka kunskap samt få fler unga att söka sig till kommunikationsområdet. Under året som gått har vi bland annat:

– Utvecklat den samlästa kursen ”perspektiv” för alla heltidsstudenter, med utgångspunkt i konkreta exempel, personliga berättelser, samtal och reflektion.

– Utifrån studenternas reflektioner byggde vi en normkreativ checklista som även delats med våra lärare.

– Sett över rekryteringsprocessen, vilka hinder som kan finnas att söka utbildning, hur vi kan bredda våra nätverk för att nå ut till fler och vilken tonalitet som signalerar det vi önskar

– Initierat kursen Inkluderande kommunikation

Vad har det här arbetet för betydelse för studenterna?

Ett exempel är årets slututställning som skapas av studenterna gjordes om till festivalformat som gick under parollen ”a festival for those who know all – or nothing about communication”. Genom en mix av föreläsningar, samtal, musikartister och utställning var syftet att locka fler att besöka oss. Vi ser även att tävlingsbidragen i de internationella tävlingarna är starkt kopplat till innovation, samhällsnytta och inkludering. Förra året tog studenterna även fram en ny kategori till 100W, vid namn 100Fattaren – för att premiera ansvarsfull inkluderande kommunikation,

Vad gör ni för att öka mångfalden bland de som söker till Berghs program?

Vi har anonymiserat alla ansökningar då farhågor kring vilken bakgrund man bör ha för att jobba med kommunikation, kan ha hindrat vissa från att söka. Trots att vi alltid letat aktivt efter olika perspektiv så vill vi helt ta bort bias och få alla trygga i att det är arbetsprovet som är i fokus. Utöver detta så har vi en aktiv Facebookgrupp där nuvarande studenter coachar de som söker, både digitalt och i personliga möten om man önskar.

Berghs ger också fortsatt stöd till initiativet #SthlmOp sedan starten för fem år sedan. Genom detta kan sommarjobbande ungdomar upptäcka vilka yrken som finns inom kommunikation. Vi ger stipendier till de som är engagerade. Det är ett långsiktigt arbete att få fler att söka sig till branschen!

Planerar Berghs att växla upp arbetet ytterligare?

Först och främst behövs kunskap om varför det inkludering är viktigt, och hjälp med att förstå vad som behöver göras. Inkluderingsrådet belyste behovet av utbildning inom vissa områden så som kundsegmentering, kontextuell förståelse, hur man undviker bias, tvärfunktionella team. Vi har som nämnt tidigare även precis lanserat kursen Inkluderande kommunikation som leds av Roshanak Fatahian, Client Director på Making Waves och grundare av nätverket All of us, vilket absolut är en del i vår vilja att göra mer. Vi skriver artiklar, vi lyfter fram inkludering i våra trendspaningar, bjuder in till samtal och pratar i viktiga forum i Almedalen.

Hur har det gått med de måltal som satts upp?

Vi har uttryckt tydligare i vår egen rekrytering att ”vi söker en mångfald av olika perspektiv”. Bland personalen har vi gått från 20 till 28% med utländsk bakgrund varav 17% utlandsfödda (tidigare 7%) och i vårat advisory board är vi nu >30% med utländsk bakgrund. Bland lärare och studenter har vi idag ca 15% utländsk bakgrund. Här har vi har en bra bit kvar, men vi har ökat takten genom högre grad av medvetande och vidgade nätverk. Vad gäller könsfördelningen så är det 50/50 bland lärare, men överrepresentation av kvinnor/tjejer bland personal och studenter och kursdeltagare. Hur får vi fler killar att utbilda sig?

Hur kan Berghs jobba vidare för att inspirera branschen?

Vi tror på samarbeten och att kunna sprida både det vi och andra gör. Det finns många bra exempel, Diversify your deck, en bildbank som Lydia Kellam, programansvarig på Berghs skapat, nätverket ”All of Us” och aktiviteter från organisationer som ChangersHub. I Inhousetävlingen instiftade vi även en ny kategori: ”Årets mest inkluderande kampanj”. Vi vill fortsätta göra initiativ som främjar inkluderingsarbeten, samt stödja samarbeten. För oss är det ett sätt att ta ansvar och visa att det är ett viktigt område över tid. Med det sagt är vi långt ifrån klara.

Taggar: