When everybody is zigging, zag!

Riktigt bra kommunikation skapas av lekfulla kommunikatörer med exceptionell förmåga att hitta budskap som inspirerar, berör, underhåller och engagerar. Men bakom varje framgångsrik kampanj står det en modig, livs levande, beställare – på ett företag eller organisation som värdesätter och försvarar kommunikation som konkurrensmedel.

På Berghs utbildar vi nästa generations kommunikatörer. I mars/april ska de genomföra sitt examensprojekt. För att de verkligen ska få chans att skapa världens bästa kommunikation behövs de bästa kommunikationsköparna.

Med temat “Mod” riktar vi strålkastarljuset mot Sveriges modigaste och bästa beställare. Vi vill att de blir uppdragsgivare till de cirka 20 examensprojekt Berghs ska genomföra 2011.

Definitionen på “modiga kommunikations­köpare” är:

 • Organisation eller företag som med sin kommunikation visat att de vågar gå sina egna vägar och testa nya kanaler, nya tilltalssätt; vågar utmana branschens sätt att kommunicera och klarar av att ge kreatörer och strateger riktigt svängrum.
 • Det kan också vara traditionella köpare som bestämt sig: “Nu släpper vi sargen och tänker nytt genom att låta djärva, unga kreatörer och strateger sätta tänderna i vårt varumärke. För kommunikation gör skillnad”.

Finns det några exempel på modiga kommunikations­köpare?

Ja, så klart:

 • Radiotjänst som vänder på sättet att kommunicera och skapar en helt ny kanal
 • Volkswagen som vågar låta kreatörer testa var gränsen går för varumärkesskapande och “fun” kommunikation
 • Gatorade som med kampanjen ”Replay” visar att ingen utmaning är omöjlig
 • Fritidsresor som vågar bygga kampanj runt en enda person
 • Försvarsmakten som testar helt nya grepp i den digitala världen
 • Canon som med sin kampanj ”Photochain” visar att ny teknik marknadsförs med känslor och engagemang
 • ICA som lifter in minoriteter som handikappade i sin reklam
 • Nike/Livestrong som ”uppfinner” en helt ny kanal: vägen
 • SBAB som vågar göra konsumentnära kommunikation som ingen annan i deras bransch

Så här går examensprojekten till:

Berghs examensarbeten startar i mars och presenteras på slututställningen i maj. Under åtta veckor lägger varje projektgrupp ned närmare 2000 timmar för att ta sig an din utmaning.

För studenterna betyder examensprojektet nästan allt. Det är här de får möjlighet att visa upp sig för både presumtiva arbetsgivare och uppdragsgivare. Under månader och år har de studerat och övat praktiskt för denna avslutande uppgift. Just därför möter du lika mycket talang som outtröttligt engagemang i våra team.

I varje grupp ingår sex-sju studenter från skolans olika utbildningar inom marknads­kommunikation, strategisk kommunikation och pr, art direction, copywriting, produktions­ledning och Interactive Communication. Det betyder att du får tillgång till en minibyrå med studenter och en stark mix av kommunikatörer. När projektet är klart har du en integrerad lösning med allt från analyser till kreativa koncept, tidplan, budget och dokumentation.

Vad kostar det?

Uppdragsgivarna lämnar ett arvode till skolan på 70 000 kronor. Arvodet täcker omkostnader för handledare, lärare och slututställningen. Se det som en möjlighet att få nya, unga och genomarbetade idéer. Du kan också se det som ett bidrag till utbildningen av morgondagens marknadsförare.

Vad förväntas av dig?

Du ska formulera ett uppdrag och hjälpa studenterna med aktuell bakgrundsinformation. Samtidigt ska studenterna själva gräva fram kompletterande fakta om din bransch, dina konkurrenter och marknadens utveckling. Under projektets gång träffar du studenterna fem gånger. Dels för att följa arbetet, dels för att ge respons på deras arbete och vad du anser vara prioriterat. Ju mer energi du själv laddar in i samarbetet desto bättre jobb gör teamen.

Handplockade handledare och Berghs hela erfarenhet

Samtliga projekt drivs utifrån en projektplan med regelbundna möten och avstämningar för externa handledare. Dessa har gedigen yrkeserfarenhet inom såväl strategiska som kreativa områden. Deras uppgift är att hjälpa studenterna, och samtidigt säkerställa kvaliteten i projektets olika delar.

Dessutom finns Berghs alla ämnesansvariga till hands för att coacha teamen genom uppgiften. Löpande stämmer vi av så att gruppkemin fungerar och att samarbetet med handledare ger bra resultat.

Slututställningen 

När studenterna går i mål får du möjlighet att involvera alla som kan inspireras eller beröras på ditt företag. Dels handlar det om studenternas presentationer inför din ledningsgrupp eller marknadsavdelning. Men du får också om möjligheten att bjuda in medarbetare, kunder och nätverk till Berghs slututställning. Där kan du visa upp resultatet av ert samarbete men också inspireras av många nydanande examensprojekt.

Om du vill veta mer och/eller anmäla ditt intresse, kontakta Cecilia Sjödin: cecilia.sjodin@berghs.se eller Desiree Blomberg: desiree.blomberg@berghs.se.