Välkommen till en mycket speciell skola

Ett ord framför andra skiljer Berghs från andra skolor: integration. Om du går en heltidsutbildning märks det redan första veckan på skolan. Då samlar vi klasserna till ett gemensamt projekt, där du och studenter från samtliga diplomutbildningar arbetar tillsammans i grupper. Ni arbetar över klassgränserna mot ett gemensamt mål, med andra ord: integrerat. Resultatet redovisas för de andra studenterna och lärarna i slutet av veckan.

JR2010-0048-_MG_0169_1Två månader in på terminen är det dags igen. Under en vecka arbetar du och studenter från andra utbildningar i ett nytt gemensamt projekt: Berghs Explore. Visst är de här två tillfällena, introduktionsveckan och Berghs Explore, ett sätt för dig och de andra att lära känna varandra. Men framför allt visar de skolans pedagogiska syfte: att främja integrerad kommunikation.

Den integrerade tanken är aktuellare än någonsin om man ser på utvecklingen inom dagens kommunikationsbransch. Men för skolan har integrerad kommunikation varit verklighet ända sedan starten 1941. Vi har konsekvent utvecklat ett studieprogram som kombinerar strategi, kreativitet och produktion till en sammanhängande enhet.

Examensprojekten involverar alla

När det är dags för dig att gå ut från Berghs är du med om det som bäst sammanfattar den integrerade tanken: examensprojekten. Där arbetar analys, strategi, kreativitet och produktion sida vid sida för en befintlig uppdragsgivare. Tillsammans skapar du och din grupp en kommunikations­plattform som omfattar strategisk analys, kommunikations- och pr-plan, idé- och konceptutveckling, kreativ brief, kommunikationslösningar samt en produktionsplan.

Examensprojekten återkommer årligen och uppdragsgivarna består av en mängd olika företag och organisationer. Ofta tas projekten vidare av uppdragsgivarna och en del studenter får därigenom arbete direkt efter examen.

Skolan och världen utanför är oskiljaktiga

De täta kontakterna med näringslivet skiljer Berghs från andra skolor. Som student samarbetar du regelbundet med företag och organisationer. Dina projekt baseras på verkliga uppdrag eller på idéer från lärare och andra personer inom näringslivet. Väljer du Reklam – art director/copywriter eller Grafisk design har du sex veckors praktik på design- och reklambyråer, övriga diplomutbildningar har 2 veckors praktik.

De föreläsare, lärare och handledare som du möter under din tid på Berghs kommer oftast utifrån. Sammanlagt är 800 lärare, föreläsare och handledare knutna till skolan varje läsår. Det gör att skolans kunskapsbas hela tiden förnyas och överensstämmer med världen utanför. Skolan har dessutom en stab av ämnesansvariga lärare som alla är yrkesverksamma inom sina ämnesområden.

Livet efter Berghs

Vad händer efter skolan? Får jag jobb, frågar du dig kanske. Ingen skola kan garantera sina studenter arbete efter avslutad utbildning, men så mycket kan vi lova att chansen är stor. Berghs har en unik roll inom kommunikationsutbildning och ett diplom från Berghs väger tungt. Det ser vi när vi tittar bakåt. Betydligt fler än hälften av Sveriges verksamma art directors, copywriters, planners och projekt- och produktionsledare har studerat vid Berghs.

Anställning är en väg att gå, men det finns andra. En del studenter har valt att starta egna företag med människor de mött under utbildningen. Filmbolaget Traktor, ett av världens mest framgångsrika produktionsbolag, är ett sådant exempel. Andra har studerat vidare utomlands för att ta kandidat- och magisterexamen.

Mer information

Medarbetare

Vanliga frågor Berghs heltidsprogram

Ekonomiska villkor