Berghs i Almedalen: kreativitet, inkludering, ledarskap!

Välkommen till en eftermiddag i Almedalen där vi genom tre halvtimmeslånga seminarier dyker ned i tre högaktuella områden inom kommunikation idag. Kreativitet, inkluderande kommunikation och ledarskapets utmaningar i en ny tid där talang är en färskvara.

Datum
3 juli 2018
Tid
14:30 – 15:50
Plats
Almedalen, Birgers gränd, Visby, Sverige
Se på karta
Den här händelsen har redan skett.

Program:

14.30: Kreativitet - från bisats till huvudtes? 

Problemlösning, innovationsdriv, arbetsglädje och förändringstolerans. Avgörande faktorer för framgång, både för individer, företag och hela samhällen, som alla bottnar i vår kreativa förmåga. Hur frigör vi vårt eget kreativa geni från invanda tankemönster och beteenden?

När omvärlden rör sig allt snabbare och skapar nya förutsättningar, problem och möjligheter ökar behovet av nya synsätt och lösningar. Kravet på kreativ förmåga höjs inte bara för individer i arbetslivet utan också företag, och samhället i stort. Traditionellt har kreativ innovation skett i parallella processer för att inte röra om för mycket i den dagliga verksamheten. Nu är målet att kreativ innovation ska bli en integrerad del av vardagen. En källa för inspiration är den svenska och internationella kommunikations­branschen där kreatörer i decennier har arbetat med organiserad och målfokuserad kreativitet. Vilka lärdomar kan vi dra och hur kommer innovationsprocesserna att påverkas av Artificiell Intelligens?

På scen: Joakim Thulin, Head of Strategic Insight på Berghs med ansvar för trendrapporten kring kreativitet, innovation och kommunikation.

 

15.00: Osynliga murar och blinda fläckar - varför är inkluderande kommunikation så svårt?

Samhället förändras. 25 procent av svenska befolkningen har utländsk bakgrund och en tredjedel av oss har minst en förälder som är utrikesfödd. Det ställer krav på vår förmåga att inkludera fler i dialog och en känsla av samhörighet. Den goda viljan är nödvändig men inte tillräcklig för att möta de stora utmaningar som kommer med uppgiften att spegla nya perspektiv.

Det är ingen nyhet att effektiv kommunikation bygger på vår förmåga och vilja att spegla mottagarens person, perspektiv och tankar. Demografin leder till fler äldre och fler personer med annan etnisk och kulturell bakgrund i våra målgrupper. Vi kämpar alla för att förbättra balansen mellan män och kvinnor på flera olika plan. Och vi har alla att ta hänsyn till att var sjätte svensk har någon typ av funktionsvariation. Hur kan vi tänka och arbeta för att få en inkluderande kommunikation och organisation som tar tillvara på nya perspektiv och bygger starka relationer till fler än idag?

På scen: Suzan Hourieh Lindberg, grundare av kommunikatörsnätverket The Social Few och affärsutvecklare på Berghs med fokus på inkluderande kommunikation.

 

15.30 Gamla karriärvägar blir återvändsgränder och talang en färskvara - ledarskapets utmaningar i en ny tid

Vi lever och verkar längre, och i allt fler variationer. Den exponentiella tekniska utvecklingen gör att behoven för uppdatering, både mindre och mer omfattande, är lika angelägna för människor som datorer. Varken titel eller tidigare talang kan längre garantera bibehållen kompetens över tid. Vems är ansvaret för individens kompetensutveckling?

Arbetslivet förändras. För många väntar ett långt arbetsliv där omsättningshastigheten på kunskap och kompetenser blir så hög att både en och två längre utbildningsperioder behöver adderas till dagens skolsystem. Talang, definierat som en kombination av förmåga och vilja, blir därmed inte längre lika tydligt kopplat till ungdom på väg in i ett yrke. Detta påverkar också både möjligheter och önskemål om att fullborda traditionella karriärvägar eftersom position på en kunskapsintensiv marknad inte längre kan mätas mot talang och färdigheter. Därmed ställs nya villkor upp för chefer i ledare i arbetet med att både rekrytera, utveckla, vidareutveckla och behålla talanger för att vara konkurrenskraftiga och vitala. Vi delar och diskuterar några av de främsta erfarenheter och verktyg vi samlat på oss under åren både för att generera talanger, men också förädla dem över tid i takt med utvecklingen och individens strävan.

På scen: Camilla Wallander, vd på Berghs med starkt engagemang för ledarskap och talangutveckling både inom den kreativa branschen och det moderna arbetslivet i stort och Caroline Lidman, VD på och grundare av Number10.

Evenemanget är gratis och som besökare kan du välja att besöka alla tre programpunkter eller en eller två. Vi kommer att avsluta 15.50.