Urban Design Summit

Hur skapar vi en social, kreativ och intressant miljö med hög livskvalitet? Hur kan vi lyfta fram idéer och involvera människor i stadsplanering och designprocesser?

Datum
17 november 2023
Plats
Bobergsgatan 48, Stockholm, Sverige
Se på karta
Den här händelsen har redan skett.

Intresset av att involvera sig i utvecklingen av städer/platser har ökat och framför allt har hållbarhetsfrågor drivit på snabb förändring och förändrade krav. 

Pris: 950kr

Agenda:

9:00 Introduktion 

9:15 Tema: ”Förenkla och involvera”

Urban Regenerative Community – hållbarhet i fokus

Det är inte längre tillräckligt att enbart vara hållbar – vi måste sträva efter att regenerera, förnya och återställa våra urbana landskap. Vi dyker in i de principer som definierar regenerativ stadsdesign genom att utforska hur städer kan fokusera på lokal produktion, cirkulära ekonomier, grön infrastruktur. Hur kan städer omfamna lokala odlingar och stärka lokala produktion? Från urbana fiskfarmar, lokal produktion av livsmedel och grödor till community-drivna odlingar som kan skapa mötesplatser.

Anna König Jerlmyr, tidigare borgmästare i Stockholm och idag rådgivare hållbara och smarta städer.

Urban Mobility – framtidens stadsrörelse

Städer växer och utvecklas i en snabb takt, och med det kommer den ständigt växande utmaningen att effektivt förflytta människor, varor och tjänster. Modern urban mobilitet omfattar ett ekosystem av smarta lösningar, som delade transportmedel, autonom körning, gröna transportalternativ och integrerade trafiksystem. Vi behöver förhålla oss från allt från micro mobilitet till Maas tjänster – i gränslandet mellan teknik, stadsplanering och mänskligt beteende. Med innovationer kommer också utmaningar. Hur designas lösningar som är tillgängliga för alla invånare i en stad? 

Lars Lindwall, Design Director och Fredrik Palmblad, Creative Lead Future Society. Afry Experience Studios.

09:45 Rundabordssamtal: "Förenkla och involvera"

10:30 Tema "Inkludera"

Citizen participation - att bygga nya system tillsammans

Vi utforskar kraften i medborgardeltagande i urban design och planering. Genom att vara aktiva skapare av sina egna stadsmiljöer säkerställs att utveckling reflekterar verkliga behov och önskemål. Olika röster, behov och visioner behöver få forma en plats. Men hur övergår vi från enstaka punktinsatser till att skapa inkluderande system? Det kräver en paradigmförskjutning från traditionella beslutsstrukturer till kollektiva, medborgarcentrerade metoder. Vi lyssnar på hur en tydlig och inkluderande process med en gemensam formulerad vision styr arbete och resultat från ax till limpa. 

Jan Ytterborn, stadsutveckling på Strategisk Arkitektur 

Quality of life – vad är livskvalitet I städer?

Hur rankar man livskvalitet? Vad väger man in begreppet? Hur användes ett “people centred” perspektiv för att titta på komponenter som tillgänglighet, entreprenörskap, kultur, service och säkerhet,  

Vi tar inspiration från det årliga index kring ”most livable cities” som World Economic Forum tar fram och ett kompletterande som den internationella tidningen Monocle’s sammanställer, samt den undersökningen som görs bland vilka kommuner som är bäst att leva i Sverige. 

Ett panelsamtal modererat av Camilla Wallander, vd Berghs med gäster bl a Per Grankvist, livskvalitet och viable cities.

11:00 Rundabordssamtal: "Inkludera"

11:45 Summering

12:00 Tack för idag