Finansiering - Berghs program

Här hittar du information om hur du finansierar dina heltidsstudier på Berghs.

Finansiering - CSN 

Studiemedel – Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Flera av Berghs heltidsprogram ger dig möjlighet att finansiera dina studier med hjälp av Centrala Studiestödsnämden, CSN. 2024-2025 är följande program möjliga att söka CSN för:

  • Art Director / Copywriter (2 år)
  • Communication design (2 år)
  • Urban Designer (1,5 år)
  • Growth Marketing (1 år)
  • Produktions­ledning (1 år)
  • Digital Design & Strategy (1 år)
  • Strategisk kommunikation (1 år)
  • Public Relations (1 år)
  • Content Engineering (1 år)
  • Berghs Bachelor (OBS: terminen på Berghs är inte CSN-berättigad, men de fortsatta studierna utomlands är det)

Berghs Bachelor är inte studiestödsberättigad under den första terminen (på Berghs), däremot kan du söka studiemedel för tiden du läser utomlands, samtliga universitet som Berghs samarbetar med är ackrediterade och godkända av CSN. Läs mer om privat finansiering nedan.

Art director / Copywriter och Communication design är godkända under Myndigheten för yrkeshögskolans förordning för Konst och kulturutbildningar. Dessa två program tillhör avdelning B1.

Strategisk kommunikation, Public Relations, Digital Design & Strategy, Growth Marketing och Produktions­ledning är godkända under Myndigheten för yrkeshögskolans förordning Yrkeshögskolan. Dessa program innefattar 200 YH-poäng under 40 veckor. Dessa är uppdelade på 95 poäng för HT och 105 poäng för VT.

Om du har för avsikt att finansiera studierna med studiestöd, är det mycket viktigt att du kontaktar CSN och stämmer av dina personliga villkor för studiestöd till den utbildning du väljer.

För att finansiera terminsavgiften finns det möjlighet att ansöka om merkostnadslån hos CSN. Detta kan täcka hela eller större delen av terminskostnaden. Även här är det mycket viktigt att du kontaktar CSN och stämmer av dina personliga villkor för merkostnadslån till den utbildning du väljer.

Finansiering - privat 

Det finns möjlighet att ansöka om lån för del av studerande avgiften via våra partners Wasa Kredit och Human Finans.

Grundkrav för att ansöka om lån Wasa kredit: du är minst 20 år, har fast anställning, inga betalningsanmärkningar, varit folkbokförd i Sverige minst tre år.

Grundkrav enligt Human Finans: fyllt 18 år, deklarerad inkomst (ej krav på viss inkomst, kan vara tillräckligt med CSN beroende på lånebelopp), inga betalningsanmärkningar, varit folkbokförd i Sverige minst ett år, svenskt personnummer. Saknas inkomst går det att komplettera ansökan med medsökande.

Wasa Kredit

I vårt samarbete med Wasa Kredit kan vi erbjuda flera olika finansieringslösningar såsom faktura med längre löptid, räntefri delbetalning upp till 36 månader samt lån med längre löptid, maxbeloppet är 100 000 kr. Lånet är möjligt att söka i samband med att du ansöker till en kurs/utbildning hos oss. I den bekräftelse du får från oss om att vi mottagit din ansökan kommer du att få mer information om hur du går tillväga för att söka finansiering via Wasa Kredit.

Läs mer om finansiering med Wasa Kredit. 

Human Finans

I samarbete med Human Finans erbjuder vi flera alternativ till delbetalning av din utbildning. Du kan tex räntefritt dela upp din betalning i upp till 24 månader. Läs mer om finansiering med Humanfinans: Länk https://www.humanfinans.se/berghs-school-of-communication.html