Finansiering – Berghs program

Här hittar du information om hur du finansierar dina heltidsstudier på Berghs.

Finansiering – CSN 

Studiemedel – Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Flera av Berghs heltidsprogram ger dig möjlighet att finansiera dina studier med hjälp av Centrala Studiestödsnämden, CSN. 2018 är följande program möjliga att söka CSN för:

  • Art Director / Copywriter (2 år)
  • Communication design (2 år)
  • Digital strateg / Digital kreatör (1 år)
  • Strategisk kommunikation (1 år)
  • Public Relations (1 år)
  • Berghs Bachelor (OBS: terminen på Berghs är inte CSN-berättigad, men de fortsatta studierna utomlands är)

Programmen Produktionsledning (1 termin) och Growth Marketing (1 termin) är inte studiemedelsberättigande. Berghs Bachelor är inte studiestödsberättigande under den första terminen (på Berghs), däremot kan du söka studiemedel för tiden du läser utomlands, samtliga universitet och college som Berghs samarbetar med är ackrediterade och godkända av CSN. Läs mer om privat finansiering nedan.

Art director / Copywriter och Communication design är godkända under Myndigheten för yrkeshögskolans förordning för Konst och kulturutbildningar. Dessa två program tillhör avdelning B1.

Strategisk Kommunikation, Public Relations, Digital strateg / Digital kreatör är godkända under Myndigheten för yrkeshögskolans förordning Yrkeshögskolan. Dessa program innefattar 200 YH-poäng under 40 veckor. Dessa är uppdelade på 95 poäng för HT och 105 poäng för VT.

Du har även möjlighet att söka ett merkostnadslån för hela terminsavgiften hos CSN.

Om du har för avsikt att finansiera studierna med studiestöd, är det mycket viktigt att du kontaktar CSN och stämmer av dina personliga villkor för studiestöd till den utbildning du väljer.

Läs mer om vad som gäller kring att finansiera dina studier med CSN här.

Finansiering – privat 

Handelsbanken

Uppstår det ett lånebehov i samband med dina kommande studier är du välkommen att diskutera förutsättningarna med Handelsbanken. Kreditprövningen förutsätter en god inkomst och/eller en medlåntagare med stark ekonomi. Aktuell ränta (januari 2017) 5,35% samt uppläggningsavgift om 1000kr.

För mer information kontakta Handelsbanken: 08-545 25 630

Human Finans

I samarbete med Human Finans erbjuder vi humana krediter för våra utbildningar. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader.
Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.