Rapport från Kaospilot Masterclass

Berghs gästades av den danska skolan Kaospilot i en tre-dagars Masterclass att designa lärandeupplevelser. Här kommer en rapport.

Vi på Berghs har gjort ett utbyte med den danska skolan Kaospilot från Århus. De kom till Berghs och höll en Masterclass som de turnerar runt i världen med: The Art & Craft of Designing & Facilitating Learning Spaces.

Det är en tre-dagars intensiv kurs som riktar sig till utbildare, facilitatorer, designers och change makers. Det finns även en andra del som är en fyra-dagars kurs som fokuserar på design av utbildningsprogram. Kursen hade 15 deltagare som kom från Finland, Danmark, Tyskland, Holland och Sverige.

Kaospiloterna har funnits i över 30 år och utbildar fantastiskt drivna projektledare, facilitatorer och entreprenörer. Är kanske några av våra kursansvariga Kaospiloter? Annars brukar de ofta synas på Hyper Island! Kaospilternas pedagogik bygger på delaktighet och engagemang där lärandet får en synlig roll. Federico Bortoletto som ledde masterclassen summerade Kaospiloternas pedagogik i: 20% teori, 50% praktik och 30% reflektion.

Vi hade en plats vikt för en av Berghs kursansvariga och så här berättar Robert Hedlund (lärare för kursen Art Direction) om vad han tog med sig:

"Kursen Designing and Facilitating Learning Spaces med Kaospiloterna och deltagare med olika personligheter och kompetenser från ett flertal länder, var tre roliga och värdefulla dagar fyllda med inspiration och lärande. Kursen främjar självinsikt, gruppdynamik, samarbete, kreativitet, olika metoder, tekniker och övningar. Med hjälp av denna kurs kommer jag lättare kunna visualisera arbetet med att designa och utveckla utbildningar, både själv och tillsammans med andra. Jag kommer även låta deltagarna jobba med fler visualiseringsmetoder i olika övningar. Hela upplevelsen av detta arbetssätt blir roligare, enklare och mer meningsfullt och det sätter deltagaren/eleven i centrum."

Workshopens första dag ägnades åt en typ av Preject - alltså incheckning av mål, behov, regler, förväntningar, personliga stretchområden, övningar, samspel, feedbacksessioner och reflektioner. Det gav grunden för dag två då vi gjorde en Vision Backcasting som är en metod från Kasopiloterna som går ut på att designa ett utbildningsprogram. Den togs fram efter att Kaospilot-teamet vunnit en tävling om att designa en MBA i Barcelona med både Harvard och Stanford som tävlande. Ett recept på framgång. Alla fick pitcha ett koncept för en (minst) 6-veckorsutbildning på heltid. Tre förslag valdes och regeln var att den som var produktägare inte kunde facilitera, så processen leddes av två team av två ledare i omgångar. Metoden bygger i grunden på Double Diamond med först divergent tänkande som öppnar upp förslaget och sedan konvergent där gruppen sammanfattar och designar klart programmet.

Berghs Operativa projektledare som jobbar med våra heltidsprogram som också är programmet Produktionslednings framtida programansvarig Maxime Jonsson var med under dagarna. Hon har själv lett preject-övningar med alla heltidsstudenter och fick nu chansen att göra det själv som deltagare. Det här tog hon med sig:

"En av de största insikterna eller påminnelserna var betydelsen av att ge och ta emot personlig, och framför allt konkret, feedback. Det är viktigt att påminna sig om att detta inte sker automatiskt, men det behöver heller inte kännas skrämmande eller sårbart när det finns en tydlig struktur för feedback och en arbetsmetod som grundar sig på den. Jag tyckte också att det var lärorikt att bli utmanad att arbeta i ett projekt med en personlig “stretch” i åtanke hela tiden. Det påverkade definitivt processen och därmed säkerligen även resultatet."

Vi bjöd även in er kursansvariga under en timme på torsdagen för att samtala med Federico Bortoletto där han delade sin personliga resa från musiker och producent i New York till att gå Kaospilotprogrammet och sedan bli anställd som Head of Studies. Skolan har nyligen själva använt Vision Backcasting för att designa om det treåriga programmet från grunden. De utmanar sig själva hela tiden och testar nya metoder som att styra skolan enligt teorin om Sociocracy - det är inte enkelt, delade Federico, men vi lär oss hela tiden.

Vi hoppas kunna fortsätta samarbetet och för alla er som vill lära er mer om modern och effektiv pedagogik och hur den kan designas - håll ögonen öppna för nästa tillfälle.

//Patrik Hambraeus.