Tips för en bra onlinelektion

Vad skiljer en onlinelektion från en vanlig lektion? Vad behöver du som lärare göra annorlunda? Eller är det så stor skillnad egentligen? Här har vi samlat tips, inspiration och nyttiga verktyg som behövs när du har lektioner online. Vi har bett några av våra lärare dela med sig av sina erfarenheter.

Tips för en bra lektion

  1. Ha presentationer, Keynote/powerpoint, startade i förväg för snabb skärmdelning.
  2. Interagera med deltagare om du kör live (check-in – check-out).
  3. Be alla deltagare att ha video på. Det skapar mer delaktighet och underlättar för dig som lärare att få återkoppling och feedback.
  4. Tipsa om möjligheter till interaktivitet. Visa hur man gör en digital tumme upp och var chatten är om de vill ställa någon fråga.
  5. Låt dem prata i grupp (ta lite extra tid – småprat är bra).
  6. Ta regelbundna pauser, ett kort break efter 30-40 minuter.
  7. Muta ljudet när du tar paus (så inte alla hör vad du säger).
  8. Ska du visa YouTube filmer – lägg länk i chatt och ta en paus när de tittar.
  9. Kopiera och spara chatt du vill spara (allt som man postar i chatten (länkar osv) försvinner när samtalet är slut!).

Här följer några initierade tips och tankar från våra lärare

Ha en provlektion, fika och ta paus oftare 

”Det var väldigt bra att bjuda in till en ”provlektion” före kursens start. På den fick alla bekanta sig med Zoom som plats för våra lektioner. Jag och Lotta kunde demonstrera vilka funktioner som finns med t ex grupprum (Breakout Rooms), att räcka upp handen och göra tummen upp. Framför allt fick alla installerat det som behöver fixas innan, så att lektionerna kunde starta enligt schemat, med alla studenterna uppkopplade. Sen är en allmän slutsats att det behövs fler pauser när man jobbar på distans och är uppkopplad. Jag tror också på att lämna ”konferensen” öppen under kafferaster och lunch. Det öppnar för möjligheten att småprata med varandra över kaffet eller lunchen, även när undervisningen sker via Zoom.”

Andris Zvejnieks – Kursansvarig för intensivkursen Kommunikations­chefens viktigaste verktyg. 

Alla har bästa platsen

”Min upplevelse av onlineundervisning har varit positiv. Alla studenter sitter nu på samma rad. Inga studenter sitter längst bak i klassrummet.Studenterna ser avslappnade ut. Några hämtar kaffe utan att lämna klassrummet. Den största fördelen är tillgången till skärmdelning. Alla studenterna ser tydligt mina demonstrationer i datorn. Det är lättare för studenterna att dela sin skärm med mig och klasskamraterna. Alla studenter sitter ju med samma uppgift, samma problem.”

Carolina Laudon, Kursansvarig i Typografi på Communication Design programmet. 

Breakoutroom och feedback

”Man kan göra breakout rooms och som facilitator kan man hoppa ut och in ur grupperna. Det finns två funktioner att ge feedback när man kör presentationer. Dela tummen upp genom funktionen reaktion (längst upp på skärmen under View options) och rita i andras presentationer med funktionen Annotate”

Anette Lovas, Kursansvarig på Digital Design

Caroline och Moa, kursansvariga för kursen UX Writing som de höll tre dagar i rad på distans 18–20 mars.

Hur lade ni upp dagarna?

Vi håller i en intensivkurs på tre dagar (9:00-16:00) och det ställer höga krav i att hitta rätt balans mellan tid för reflektion samtidigt som vi behöver hålla ett högt tempo. Vi har kortare föreläsningar där vi levererar nycklar som deltagaren får jobba med. Sedan är vi noga med täta tider för uppsamling, antingen i helgrupp eller att deltagarna slumpmässigt blir indelade i Zooms möjlighet till “Breakout Rooms” (som fungerar som grupprum), där de tillsammans kan spegla hur långt de kommit med uppgiften.

Vad gjorde ni annorlunda än ni brukar göra i klassrummet?

I en klassrumssituation kan man som lärare gå fram till den som räcker upp handen. Det måste ske mer strukturerat online, vilket vi upplevde att deltagarna förstod genom att vi bad dem formulera sina frågor i chatten. Eftersom de var tvungna att formulera sina frågor så ställde de också mer relevanta och mindre impulsiva frågor, vilket bara var en fördel eftersom vi då kunde samla frågorna till slutet och få en bättre diskussion när deltagarna tagit del av all information längs presentationens gång.

Vad lärde ni er av att jobba online?

Vi har lärt oss att tekniken inte begränsar utan skapar möjligheter. Bara en sådan sak som att vi har tillgång till 50 grupprum, att alla inte behöver koppla in och koppla om datorer för att kunna visa saker utan istället kan spegla sina skärmar, att vi kan göra quiz och att människor kan jobba från den miljö de är tryggast i – sitt hem.

Berätta om något ni gjorde som fungerade bra!

“Breakout Rooms” var en väldigt bra funktion, dels för oss lärare som kunde kliva in och lyssna på respektive grupp, dels för deltagarna som fick möjlighet att prata i grupper om 2-4 i olika konstellationer, bekanta sig med tekniken och jämföra sina tankar med varandra. Det gjorde dem trygga i att sedan presentera sina nycklar för en större grupp under sista dagen på utbildningen.

Hade ni nåt aha-ögonblick under dagarna då ni körde kursen?

Det största aha-ögonblicket var när vi insåg att vi kunde hålla kursen utan att försämra interaktionen med deltagarna. Vi fick snarare fler möjligheter till interaktion.

Vad skulle ni säga till de som är tveksamma att köra online?

Fundera över var du ser begränsningarna. Vi kan nästan lova att de inte finns!

Moa Blomkvist och Caroline Birgersson, Kursansvariga för UX Writing och driver byrån Birger och Blom. 

Fortfarande osäker inför din lektion?

Vi hoppas att du fått bra tips från oss och våra lärare kring att arbeta online. Det kräver att du förbereder dig på ett annat sätt, men det är ändå mycket som är likt att stå i klassrummet. Behöver du assistans med att planera din lektion boka tid här: https://www.berghs.se/support

Här kan du läsa om hur du startar din onlinelektion i Zoom