Digital innehålls­strategi

Dagtid
Professional
  • Mål och mätpunkter
  • Innehållsstrategi
  • Beteenden på webben

Att finnas på Internet är inte detsamma som att höras – och att formulera sig kreativt är tyvärr inte någon garanti för att nå fram. Men med rätt strategi för hur kommunikationen ska gå till och med användarens upplevelser i fokus kan du börja skapa framgångsrik närvaro på nätet.

Kursinformation

Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
20
Språk:
Svenska
Pris:
31 250 kronor
Kursdatum:
Onsdagarna 19/10, 26/10, 9/11, 16/11 och 23/11 kl 13.00-17.00
Egna studietimmar:
ca 5 timmar per vecka
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Om kursen

Internet svämmar över av webbplatser med innehåll som ingen läser. Bakom kulisserna kämpar webbredaktörer och innehållsarbetare med att försöka göra något bra av sin webb trots knappa resurser, otydliga krav och en känsla av att inte bli tagen på allvar inom organisationen. Innehållsstrategi eller Content Strategy som det ofta benämns, är kittet mellan verksamhetens mål för webben, besökarens behov och innehållsarbetarnas förmåga att arbeta effektivt med rätt saker.

En genomtänkt innehållsstrategi utgör grunden till en framgångsrik webbnärvaro över tid. Som innehållsstrateg ansvarar du för att webben har det innehåll som ger bäst effekt för er verksamhet. För att lyckas med det behöver du ha insikt i hur besökare beter sig på webben i allmänhet och hur de reagerar på ditt innehåll i synnerhet. På kursen kommer du att utgå från innehåll du känner till idag och lära dig hur du kan utforma en innehållsstrategi baserat på de förutsättningar och behov som gäller inom din verksamhet. Unikt för denna innehållskurs är att vi tar stor hänsyn till användarnas upplevelser (UX) av ditt innehåll.

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till dig som idag arbetar som kommunikatör och/eller webbstrateg på en marknadsavdelning eller informationsavdelning samt till dig som idag arbetar som webbansvarig eller webbredaktör. För att få ut maximalt av den här kursen är det bra om du har erfarenhet eller kommit i kontakt med innehållsarbete för webb. Du som idag inte jobbar med innehållsfrågor men brinner för kommunikation och vill avancera till innehållsstrateg är givetvis också mycket välkommen.

Kursansvarig

Anna.lantzAnna Lantz, Content lead på Systembolaget. Anna har över 15 års erfarenhet av att utforma framgångsrika webbplatser för ett femtiotal olika företag utifrån användarnas såväl som verksamhetens behov. Hon har hållit ett flertal utbildningar inom innehållsstrategi, webbpublicering och storytelling.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

För att få ut maximalt av den här kursen är det bra om du har erfarenhet eller kommit i kontakt med innehållsarbete för webb. Du som idag inte jobbar med innehållsfrågor men brinner för kommunikation och vill avancera till innehållsstrateg är givetvis också mycket välkommen. Kursen ges på svenska.

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda. Senast i samband med sista ansökningsdag får du besked.

Kursintyg

Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
31 250 kronor

Studieavgift exkl. moms
25 000 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Kursinformation

Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
20
Språk:
Svenska
Pris:
31 250 kronor
Kursdatum:
Onsdagarna 19/10, 26/10, 9/11, 16/11 och 23/11 kl 13.00-17.00
Egna studietimmar:
ca 5 timmar per vecka
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Övrig information

Kursen hålls på Bobergsgatan, läs mer på första sidan på berghs.se hur vi skapar en säker miljö. Vi följer myndigheters rekommendationer och riktlinjer, och vid nya restriktioner vad gäller resor och sammankomster ges kursen online.

Det här får du

Hitta dina innehållsdiamanter
• Det digitala jaget
• Mål och mätpunkter för innehåll som ger effekt

Lär känna din besökare
• Beteenden på webben, användningstester, analys av webbstatistik och nudging

Verktyg för styrning och effektivare arbetsprocess
• Nuläge och vanliga problem
• Verktyg och metoder för att arbeta effektivare.

Utformning av webbinnehåll och innehållsstrategi
• Vilket innehåll fungerar på webben?
• Hur når du dina besökare? Digitala kanaler och SEO

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Berghs kurser.

Tidigare kursdeltagare

”Kursen har varit väldigt givande och inspirerande! "
Digital innehållsstrategi - elin andersson
Elin Andersson
Jag har haft stor nytta och hjälp med att fokusera på rätt saker när vi utformar våra webbsidor och att hitta ”diamanterna” i vår verksamhet.