Artiklar

5 tips på hur du tar datadrivna beslut inom marknads­föring

Christina Norling är kursansvarig för Datadriven marknads­föring Start på Berghs. Här delar hon en steg för steg-guide på hur du förbättrar din förmåga att fatta datadrivna beslut inom marknads­föring. Från att sätta mätbara affärsmål till att identifiera viktiga indikatorer och koppla dem till relevanta datakällor.

Christina Norling

Christina Norling är Growth Strategist på Maniola, en byrå inriktad på affärsutveckling, varumärkesstrategi och datadriven marknads­föring. Hon är också kursansvarig för kvällskursen Datadriven marknads­föring Start på Berghs.

– Det mest givande är att få möjlighet att dela med mig av min passion och kunskap. Att följa kursdeltagarnas utveckling från nybörjare till att bli mer kompetenta och självsäkra under kursens gång är otroligt givande. Att föreläsa innebär en spännande och dynamisk interaktion som både utmanar och berikar.

Här är Christinas steg för steg-guide:

1. Sätt mätbara affärsmål

Definiera klara och mätbara affärsmål för din marknadsföringsstrategi. Dessa mål bör vara i linje med ditt övergripande affärsmål och tydligt avgränsade för att möjliggöra en effektiv mätning av framsteg och resultat. Var noggrann med att prioritera de mest relevanta och påverkbara mätvärdena för att fokusera din analys och marknadsföringsinsatser. “What gets measured, gets managed”, så säkerställ att du fokuserar på rätt saker, och att det är förankrat och överenskommet med ditt team och chef.

2. Identifiera nyckelindikatorer (KPI:er)

Samarbeta med relevanta avdelningar och intressenter för att identifiera de viktigaste nyckeltalen (KPI) för dina digitala affärsmål. Genom att öka tillgången och transparensen kring data skapar ni dels en mer datadriven organisation, men även möjligheten att lära av varandra.

3. Kartlägg nyckelindikatorer till datakällor

Säkerställ att du har tillgång till tillräcklig och tillförlitlig data för varje identifierad nyckelindikator. Kartlägg även dimensionerna och historiken för varje mätvärde för att säkerställa relevanta analyser över tid. Se över vad du behöver göra för att få tillgång till data du inte har idag, exempelvis insamling av historisk data eller uppsättning av spårning för att kunna mäta det du vill följa upp. Genom att identifiera och fylla i dessa gap skapar du en mer heltäckande och robust grund för datadrivna beslut.

4. Gör strukturerade uppföljningar och analyser

Säkerställ att du följer upp på datan kontinuerligt och på ett strukturerat sätt, t.ex. veckovis eller månadsvis via rapporter och/eller dashboard. Utöver att rapportera historiska data och utforska möjligheterna och gå från att jobba reaktivt till att bli mer proaktiv i din planering och marknads­föring.

5. Jobba hypotesdrivet och ställ (rätt) frågor till datan

Att lära känna datan och förstå vad den betyder är något som du behöver jobba med löpande. Identifiera förändringar och skiften över tid, och dokumentera dina tankar och hypoteser. På det sättet blir du mer strukturerad när det kommer till att testa och optimera marknadsföringen.. Genom att ha konkreta frågeställningar att ställa till datan gör det enklare att säkerställa att data faktiskt ger svar, och att du ökar din kunskap.

Vill du lära dig mer? Gå kursen Datadriven marknads­föring Start på Berghs.