Kurser

UX Product Development

 • Förstå nyttan med UX
 • Idégenerering och konceptskapande
 • Hur du genomför användningstester

Vi lär dig det du behöver veta om UX-världens utmaningar – och ger dig verktygen att hitta lösningarna. Kursen går igenom de tre delarna inom User Experience: Discover, Create och Validate. Inom varje fas kommer vi att titta på olika metoder och verktyg för att nå fram till insikter, design och hur du kan validera att du är på rätt väg mot en bra digital produkt. Du och dina kurskamrater får även öva på att ge konstruktiv designkritik.

Format
Distans
Plats
Distans
Pris
35 000 SEK (inkl. moms)
28 000 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Måndag 17 juni
Start
Onsdag 28 augusti
Slut
Onsdag 23 oktober
Ansök nu

*Din ansökan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Produktutveckling och kundupplevelse går hand i hand. För att skapa produkter som känns relevanta och fyller en tydlig funktion krävs kunskap kring UX - User Experience. Ofta glöms kunden eller användaren bort i produktutvecklingen, vilket märks tydligt vid lanseringen när det sedan varken finns marknad eller intresse. Kunskap kring UX hjälper till att minska den risken genom att utvärdera produkten löpande med de perspektiv som behövs.

Idag handlar UX-design inte bara om design som är enkel att använda. Som UX-ansvarig förväntas du också ha förståelse för affärskrav, tekniska begränsningar och få dessa tre delar att fungera på ett bra sätt tillsammans. Ofta står du mittemellan dessa områden och genom att använda kända metoder och verktyg kan du leda arbetet i rätt riktning.

Kursen går igenom de tre delarna inom User Experience: Discover, Create och Validate. Inom varje fas kommer vi att titta på olika metoder och verktyg för att nå fram till insikter, design och hur du kan validera att du är på rätt väg mot en bra digital produkt.

Discover: Vad är kvalitativ och kvantitativ research, när gör man vad och varför. Vilka metoder och verktyg finns det och vilka dokument tas fram. Vi tittar på skillnader mellan att göra business research och user research. I denna fas ser vi till att vi har en tydlig bild av vilket problem vi vill lösa. Vilken är målgruppen och marknaden? Och hur ska vi bygga ett koncept som levererar värde både för affär och användare?

Create: Efter Discover är det dags att ta fram koncept och i förlängningen en digital produkt. Vi tar fram ett eller flera koncept, som sedan iterativt förändras och förfinas med hjälp av avstämningar med användare och mot affärskrav. Här kommer du att få testa på metoder som design studio och ta fram wireframes.

Validate: Så fort vi har en lösning på ett problem bör vi validera det med affär och/eller användaren. Detta kan vi göra genom samma metoder som i Discoverfasen. Vi tittar på metoder som användningstester och att jobba med kvantitativ data och andra metrics för att validera hypoteser.

Under kursens gång jobbar vi med ett case som tar oss igenom hela processen. Varje vecka hjälps vi åt att få nya insikter genom att ge varandra feedback på jobbet som gjorts. Alla deltagare får även öva på att ge konstruktiv designkritik.

Kursen riktar sig till dig som har arbetat i det digitala landskapet minst ett par år och är nyfiken att lära dig mer om UX och Product Development och hur det kan användas för att skapa digitala produkter. Du arbetar idag som t.ex. produktägare, projektledare, utvecklare, digital designer, testare, kravanalytiker eller scrum master och är sugen på att fördjupa dig inom ämnet.

 • En introduktion till vad User Experience är (och inte är)
 • Förstå nyttan med UX
 • Ta fram önskade effekter och behovs- och målgruppsbeskrivningar
 • Undersöka och göra användarresearch (kvalitativ och kvantitativ research)
 • Kunna förstå processen och veta vilka metoder och verktyg som du kan använda för att lösa specifika problem.
 • Pröva olika konceptmetoder
 • Grunderna i hur du tar fram wireframes
 • Lära dig att ge (och ta emot) bra och konstruktiv kritik kring designarbete
 • Kunna validera dina hypoteser mot användare och affär

Behöver jag några förkunskaper?

För den här kursen krävs att du jobbar med, eller har jobbat med digital produkt- och tjänsteutveckling under minst ett år. Egna erfarenheter är viktiga och behövs för att kunna få största möjliga nytta av kursen.

Skicka också med

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida), i vilken du även förklarar varför du söker just den här kursen, samt en översiktlig sammanställning av utbildningar och arbeten.

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Kursintyg

Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
35 000 kronor

Studieavgift exkl. moms
28 000 kronor

Övrig information

För kursen behöver du ha tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. Videomöten sker i videoverktyget Zoom. I veckan före kursstart får du inlogg till onlineplattformen Canvas.

 • Det är ej lärarledda lektioner varje vecka (vissa undantag finns). Kursuppgifterna publiceras i lärplattformen Canvas och du bestämmer själv när du löser uppgifterna enligt schemalagd inlämning. Vanligtvis en uppgift per vecka.
 • De föreläsningar och möten som sker live spelas in och går att ta del av i efterhand.
 • Du får personlig feedback på varje uppgift och har kontakt med lärare och kursdeltagare via Canvas.
 • Vi arbetar med öppen feedback samt peer-to-peer feedback (gemensamt lärande mellan deltagare).
 • Genomsnittlig studietid för distanskurser är 10 timmar/vecka.
 • Du kan genomföra kursen även om du får förhinder att delta vid kursstart eller avslut då de *filmas, läggs i lärplattformen Canvas och finns tillgängliga under terminen.
  *Obs! Gäller inte våra 15-veckors kurser samt ARU, de startar och slutar på plats på Berghs.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs på Berghs.

Kursansvarig

Johan.Ågren

Johan Ågren

UX-konsult i egna bolaget Bolster Innovation

Tidigare kursdeltagare

Det var både givande och kul att få jobba med alla stegen kring produktutveckling och användarupplevelse för en och samma tjänst.
Christine Bergsten
UX Designer Avanza
Christine.Bergsten_citat
Läraren rekommenderas varmt!

– Kursen gav mig värdefulla insikter och konkreta verktyg för att arbeta användarcentrerat med digital tjänsteutveckling och uppföljning. Det jag lärde mig har jag även haft användning för i andra sammanhang.

Josephine Barkeling
Digital kommunikatör
WiljaGruppen
Josephine.Barkeling

Kursinformation

Nivå
Professional
Format
Distans
Språk
Svenska
Plats
Distans
Pris
35 000 SEK (inkl. moms)
28 000 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Måndag 17 juni
Start
Onsdag 28 augusti
Slut
Onsdag 23 oktober
Egenstudier
Ca 10-15 timmar/vecka
Kursdatum

Kursstart online onsdag 28/8 kl 18:00-20.00. Kursavslut online onsdag 23/10 kl 18:00-20.00.

Däremellan läser du kursen via vår lärplattform Canvas och bestämmer själv när du löser kursuppgifterna under veckan enligt schemalagd inlämning.

Ansök nu

*Din ansökan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Frågor om kursen?


Kontakta oss om du har några frågor!

Anete.Hamel

Utbildningskoordinator

Anette Hamel