Team Berghs

Här kan du läsa om vilka du träffar när du läser en kurs på Berghs. Kursansvariga, föreläsare, utbildningskoordinatorer och serviceteam.

Utbildningskoordinatorer

Registrerar, kvalitetssäkrar och distribuerar utbildnings- och kurshandlingar: ansökningar, kurs- beskrivningar, schema, kursintyg och utbildningsbevis mm. Det är din utbildningskoordinator du ska kontakta om du t.ex. blir sjuk eller byter adress. När du inte får tag på denne kan du, om det brådskar, vända dig till skolans reception.

Anette Hamel
Utbildningskoordinator

Stina Svärd
Utbildningskoordinator

Lisa Koikeroinen
Utbildningskoordinator

Kristiina Müllersdorf
Utbildningskoordinator

Anki Rosdahl
Utbildningskoordinator Berghs Intro

Kursansvariga och föreläsare

Kursansvarig - Den person som ansvarar för kursinnehållet. Kursansvarig detaljplanerar, bjuder in föreläsare, utarbetar kursupplägg samt kursplan och är ansvarig för att kursens mål uppfylls samt eventuell examination av densamma.

Föreläsare/(gäst)lärare - dessa medverkar i större eller mindre omfattning på en kurs, och planerar och leder undervisningen på sina lektioner. Föreläsare/lärare strävar alltid efter att genom kursansvarig orientera sig om kursens syfte, mål och innehåll utöver den egna insatsen för att på bästa sätt kunna bidra till en helhetsupplevelse för dig, kursens deltagare.

Serviceteam

Berghs serviceteam står redo att hjälpa till med att guida dig rätt i huset, ordna krånglande teknik eller låna ut den där pennan du glömde. Du ser medlemmarna i serviceteamet i huset varje dag, men behöver du nå någon av dem går det bra att hitta dem här.

Övrig personal på Berghs hittar du här!