Press

En ledande utbildningsaktör skapas

mån, 15 jun, 2015, 12:10

Norska utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utdanning AS förvärvar, genom sitt svenska dotterbolag Anthon B Nilsen Utbildning AB, utbildningskoncernen Iris Sverige AB. I och med affären mer än fördubblar Anthon B Nilsen Utbildning AB sin verksamhet i Sverige till att utbilda och stödja fler än 20 000 personer per år.

- Iris är en fantastisk utbildningskoncern med bred erfarenhet av insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det blir ett viktigt komplement till vår verksamhet i både Sverige och Norge. Iris har stor potential och kan spela en nyckelroll i att lösa betydande samhällsutmaningar med kvalitativa och individuellt utformade insatser och utbildningar, säger Pär Lager, VD för Anthon B Nilsen Utbildning AB.

Iris har sitt ursprung från slutet av 1800-talet då en grupp synskadade som hade svårt att komma in i samhället och svårt att få jobb, bestämde sig för att skapa sina egna arbeten. Idag arbetar Iris med flera olika grupper i samhället som av olika skäl har svårigheter med att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Iris omsätter drygt 300 miljoner kronor och har cirka 350 anställda på ett 70-tal orter i landet. I Iris Sverigekoncern återfinns bolagen Iris Hadar AB och Competens Utbildning AB.

- Det är oerhört glädjande att Iris blir del av en av Skandinaviens största utbildningskoncerner. Anthon B Nilsen Utbildnings starka ställning och profil som en långsiktig ägare med ett tydligt samhällsengagemang stärker våra möjligheter att bli en ledande aktör inom vuxenutbildning, sfi och arbetsförberedande insatser, säger Anders Hvarfner, vd för Iris Sverige.

Anthon B Nilsen Utbildnings vision är att realisera drömmar. Koncernen, som efter förvärvet av Iris består av 13 utbildningsföretag i Norge och Sverige, utbildar sammanlagt över 50 000 studerande per år, varav 20 000 i Sverige. Koncernen arbetar med utbildning för vuxna och har allt från Universitet och högskolor till yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar. I Sverige ingår MedLearn, ett utbildningsföretag inriktat på vård, omsorg och hälsa, samt Berghs School of Communication, nyligen utsedd till världens bästa kommunikationsskola. Anthon B Nilsen Utbildning AB ägs av den norska utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utdanning AS, som till femtio procent ägs av den allmännyttiga stiftelsen ”Reidar og Gunnar Holsts Legat”. Synskadades Stiftelse kommer fortsätta som minoritetsägare med 9 % ägande i Iris Sverige AB.

För mer information kontakta:

Pär Lager, VD Anthon B Nilsen Utbildning AB, Tel: 070-777 18 16
Par.lager@abnu.se www.abnu.se

Anders Hvarfner, VD Iris Sverige AB, Tel 073 – 77 45 79.
Anders.hvarfner@iris.se www.iris.se