Press

Berghs studenter ska inspirera näringslivet till att använda Internet of Things

mån, 3 dec, 2018, 17:14

I år samarbetar Berghs School of Communication med IoT Sverige. Studenterna reser till olika platser runtom i Sverige för att träffa några av IoT Sveriges hubbar. 

– Vi vet att kommunikation gör skillnad i samhället, och i Berghs Explore jobbar våra studenter multidisciplinärt med olika samhällsutmaningar. De ska tillsammans ta fram kreativa och innovativa kommunikationslösningar som ska inspirera näringslivet till att förbättra sitt hållbarhetsarbete och ta ett större samhällsansvar, säger Rosalin Gustafsson, programansvarig på Berghs.

– Vårt samarbete hoppas jag ska komma att utmana oss alla; IoT Sverige, IoT hubbarna, men också näringslivet och studenterna själva kring vad IoT-teknik kan göra för oss i det samhälle vi alla lever i. Det handlar också om hur vi måste jobba, multidisciplinärt och över gränserna, för att verkligen finna innovationerna och komma bortom alla hinder som också finns där, säger Petra Sundström, styrelseordförande för IoT Sverige.

Målet med Berghs Explore 2018 är att skapa 21 innovation- och kommunikationsidéer som IoT Sverige kan använda i sina möten med näringslivet, nationellt och globalt. Dessa idéer har som syfte att ge exempel på vad näringslivet skulle kunna göra för att bidra till ett ökat samhällsansvar samtidigt som de gör sina kunder nöjda och skapar gynnsamma affärer. En del av leveransen är casefilmer som beskriver och sammanfattar idéerna, och samtliga casefilmer kommer vara tillgängliga för spridning digitalt.

– Varje år söker vi efter ett aktuellt ämne att utforska. I somras läste jag bilagan DI Dimension om Sveriges utveckling inom IoT och vi kunde utläsa att det finns kraftfulla ambitioner att använda möjligheter att förändra vårt samhälle. Det vill vi gärna vara med och bidra till, säger Camilla Wallander VD Berghs.

Berghs Explore startar 3 december och avslutas 19 december med presentationer från samtliga studentgrupper. Varje grupp har tilldelats ett av IoT Sverige fokusområden, och studenterna kommer att besöka olika IoT-hubbar som finns runt om i Sverige.

De utvalda områdena där IoT kan vara del av lösningen, och de hubbar studenterna ska besöka:

  • Aktiv folkhälsa och utomhusmiljö — Åre/Östersund
  • Tillgänglighet i offentlig miljö — Sundsvall
  • Cirkulär symbios och resursanvändning — Sotenäs
  • Hälsa: Luft/vatten i offentliga miljöer — Göteborg
  • Skolmiljö, optimering och välmående — Kungsbacka/Göteborg
  • De lekfulla sakernas internet — Linköping
  • Mobila lösningar i äldreboenden —Skellefteå

IoT Sverige

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. IoT Sverige beskriver begreppet Internet of Things (IoT) så här “IoT är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och alla möjliga saker samt människor och djur förses med små inbyggda sensorer och processorer”. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Berghs Explore

Kan vilket företag som helst bidra till att lösa samhällsutmaningar, göra sina kunder nöjda och samtidigt gynna sin egen affär? Enligt Harvard-professorn Michael Porter går det, och det kallas Shared Value. Berghs Explore är en kurs där studenter samarbetar multidisciplinärt för att skapa innovation- och kommunikationslösningar som bygger på idé om Shared Value. Totalt 21 grupper bildas under Explore från utbildningarna: Art Direction/Copywriting, PR, Growth Marketing, Communication Design, Digital strateg/kreatör, Produktions­ledning och Strategisk kommunikation. Totalt 153 studenter samverkar.

Berghs School of Communication erbjuder strategisk och kreativ utbildning på olika nivåer inom marknads­kommunikation. Skolan erbjuder heltids­utbildningar och internationell bachelor, över 80 kurser på deltid samt anpassade utbildningar för organisationer och företag. Varje år går cirka 3000 personer någon form av utbildning på Berghs – i Sverige eller utomlands. Dessutom kommer ytterligare cirka 3000 personer på skolans inspirationsseminarier. Berghs ligger i centrala Stockholm och är en del av utbildningskoncernen Intendia Group.