Press

Berghs startar nytt utbildningsområde inom hållbara städer

Att åstadkomma ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer är en av vår tids stora utmaningar och tillväxtbranscher. Det innebär också en komplexitet som kräver nya sätt att tänka och arbeta tillsammans mellan olika yrkesgrupper. Nu startar Berghs School of Communication ett helt nytt utbildningsområde för detta – Urban Design & Planning.

ons, 11 maj, 2022, 09:20

Det var i samtal med branschen som Berghs ledning under förra året kom till insikt om behovet av utbildning som bidrar till utveckling av framgångsrika platser. Målet är att bidra med värdeskapande kompetens, processer och nytänkande till stadsutvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Utbildningarna kommer att blanda kursdeltagare från olika typer av yrkesroller och det genomgående perspektivet är people, planet, profit – människorna, planeten och lönsamheten.

– Det ställs allt högre krav på utvecklingen av våra städer och platser, från såväl företagen som politiken, myndigheterna och de som ska bo och leva där. Den ökade komplexiteten gör att det behövs mer nyfikenhet, lyssnande och vilja att förstå. Inte minst behöver vi samarbeta mer effektivt mellan olika discipliner, något som är Berghs paradgren. Jag ser att Berghs fyller en lucka som ingen annan sett eller förmått göra något åt, säger fastighetsprofilen Mats Hederos.

Mats Hederos har 40 års erfarenhet av fastigheter, finans och stadsutveckling, senast som vd för AMF fastigheter. Han delar plats i utbildningsområdets särskilda advisory board med Jenny Carlstedt, digital strateg inom samhällsbyggnad på Sweco, Jani Kristoffersen och Johan Berglund, båda arkitekter och grundare av arkitektkontoret Campus. I rådet finns även Malin Anhede, Director of Strategic Services på designbyrån BAS samt Michael Persson Gripkow, seniorstrateg inom marknads- och varumärkesutveckling, senast vid Visit Sweden.

– Det finns ett tydligt skäl till att vi placerat Design framför Planning när vi satte namnet. Vi kommer att fokusera på Human centered design, där det mänskliga perspektivet är närvarande genom hela problemlösningsprocessen. Det gör våra utbildningar på området unika, man får vända sig utomlands för att hitta något liknande, förklarar Camilla Wallander, VD för Berghs School of Communication och som även själv har tidigare erfarenhet från fastighetsbranschen.

Förra våren flyttade Berghs School of Communication till Gasverket i Norra Djurgårdsstaden, en ny stockholmsstadsdel med utpräglad hållbarhetsprofil. När det står klart kommer Norra Djurgårdsstaden att ha 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser, vilket gör det till ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Här har Berghs redan börjat interagera med boende och aktörer i området, bland annat genom frukostseminarier, och i maj slås dörrarna upp till Berghs festival på temat Future Spaces, där samtal, möten och inspiration ska bidra till en mer dynamisk och innovativ miljö i närområdet.

– Våra framtida samhällen står inför flera utmaningar, inte minst inom klimat och hållbarhet, och vi måste kunna leda den innovation som krävs för att skapa hållbara städer. Här kan Berghs bidra med nya infallsvinklar och metoder, som kompetens att föra samtal om och visualisera innovation på detta område, förklarar Jenny Carlstedt, digital strateg inom samhällsbyggnad på Sweco.

Redan till hösten startar fem nya kurser inom Urban Design & Planning riktade mot yrkesverksamma stadsutvecklare, affärsutvecklare, arkitekter, projektledare och kommunikatörer. Ambitionen är att dessa ska kompletteras med fler relevanta kurser såväl som längre utbildningsprogram och internationella onlinekurser. De första kurserna som lanseras omfattar 3-4 heldagar och kursansvariga är:

  • Att skapa attraktiva stadskärnor, Malin Anhede och Anders Larsson

  • Innovationsledning för hållbar stadsutveckling, Jenny Carlstedt och Elisabeth Spross

  • Place Branding, Michael Person Gripkow

  • Socialt hållbara städer, Mustafa Sherif

  • Urban mobilitet och gatans roll, Louise Bergström och Fredrik Toller

Läs mer här: https://www.berghs.se/urban-design-and-planning/