Press

Johan Berglund leder vägen för Berghs innovativa utbildning Urban Designer

Berghs School of Communication bryter ny mark genom att starta den nya heltidsutbildningen Urban Designer för att möta dagens och morgondagens utmaningar i stadsutveckling. Programansvarig för den nya satsningen är Johan Berglund, arkitekt och co-founder av CAMPUS som jobbar med en mängd intressanta destinations- och stadsutvecklingsprojekt. Med en etablerad internationell bakgrund från Bartlett School of Architecture i London, där han tog examen och därefter under 11 år ledde framgångsrika designstudios, har Johan den erfarenhet och det kontaktnät som krävs för rollen. 

fre, 15 mar, 2024, 10:09

En viktig del av Berghs satsning är att skapa samverkan mellan discipliner för att säkerställa att samhällsproblem inte löses i silos. En annan viktig parameter är att inkludera case i alla delar av undervisningen samt en mångfald av perspektiv via en mängd olika föreläsare med olika bakgrunder. En förhoppning är att få in en bredd av bakgrunder på sökande som t.ex. intresse/erfarenhet inom design, entreprenörskap, stadsutveckling, hållbarhet, politik, kommunikation, projektledning, m.m. Programmet Urban Designer är en framtidsorienterad utbildning i såväl form som yrkesroll.

Berghs program Urban Designer representerar en ny era inom utbildning för hållbar stadsutveckling. Det svarar upp mot en växande global efterfrågan på utbildade yrkesverksamma som kan navigera den komplexa vägen genom modern urbanism. Yrkesrollen som urban designer redan är etablerad internationellt men är relativt ny i Sverige.

- "Detta program är inte bara ett svar på den nuvarande efterfrågan utan en investering i en yrkesroll som vi tror kommer att vara avgörande för att forma morgondagens hållbara städer. Tillsammans med Johan Berglund, och hans förståelse för urban design från en av världens ledande arkitekturskolor, strävar vi efter att sätta en ny standard för hur vi utbildar framtidens stadsutvecklare." Camilla Wallander, vd på Berghs.

Utbildningen är utformad för att ge studenterna en omfattande förståelse för de mångfacetterade aspekterna av urban design, från human-centered design till hållbarhetsstrategier och innovationsledning.

- "Att vara en del av Berghs och programmet är en fantastisk möjlighet att applicera min internationella erfarenhet på den svenska marknaden. Jag ser fram emot att inspirera, motivera och utrusta en ny generation Urban Designers med verktygen för att tackla framtidens utmaningar genom en kombination av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap." Johan Berglund, CAMPUS.

Läs mer om programmet här: https://www.berghs.se/program/urban-designer/