Program
Sista ansökningsdag är 1 juli

Urban Designer

En Urban Designer intresserar sig för hur man skapar en social, kreativ och intressant miljö med hög livskvalitet. Denna yrkesroll har som uppgift att samverka med en mängd andra discipliner för att säkerställa att samhällsproblem inte löses i silos. Utbildningen ger dig förståelse för processer inom stadsutveckling och du får med dig flera perspektiv, nya infallsvinklar och ny metodik.

Ansök senast
1 juli
Start
12 augusti
Slut
19 december 2025
Pris
169 000 kronor Finansiera med CSN

Ladda ner arbetsprover

Fyll i din e-post för att ladda ner arbetsprover

Ansök nu

Om utbildningen

Programmet Urban Designer utgår från det mänskliga perspektivet genom hela problemlösningsprocessen. Utbildningen ger kunskap att kunna utveckla strategier och lösningar som bidrar till hållbara städer samt projekt- och processledning för att kunna leda innovationsarbete. 

 Alla kurser leds av yrkesverksamma lärare från olika typer av verksamheter: start-ups, små och stora företag, kommuner, konsulter, organisationer och communities från olika områden som fastighetsbolag, stadsutvecklingsbolag, arkitektkontor, designbyråer, innovationshubar etc. Vi lär från mindre initiativ byggt genom micro-actions och större intressanta projekt som behöver ta sin tid. Genom att jobba med workshops och case i varje kurs sätts kunskapen direkt i ett sammanhang. Slutpresentation med öppen feedback ger möjlighet att lära genom att lyssna på andra och LIA samt det individuella examensprojektet skapar förståelse för arbetsrollen.

 • Programmet ger kunskap om förmåga att visualisera (plats/flöden) och kompetens kring nytänkande, skapa prototyper samt storytelling. Kurser t ex: Human-centered design, Design Thinking och Place branding. 
 • Ett viktigt område är att tillgängliggöra så att fler ska känna sig välkomna då det finns en snedfördelning av tillgången till delar av staden beroende på kunskapsgap. Kurser t ex: Sustainable Urban Design & Planning, Strategy, vision and mission, Urban economics and Quality of life value. 

 • Nya idéer för hur vi ska möta vår tids stora utmaningar så att de ska betyda något för människorna som bor och lever där genom kurser som: Innovation Management for Sustainable Urban Projects, Circular Cities samt facilitering kopplat till intresseanalys i kursen: Cross-disciplinary collaboration and planning.

  Programmet innehåller

  • D-CAB (Design and Communication According to Berghs)
  • Cross-Disciplinary Collaboration and Planning
  • Human Centered Design
  • Strategy, Vision and Mission
  • Design Thinking
  • Sustainable Urban Design and Planning
  • Circular Cities
  • Urban Economics and Quality of Life Value
  • Place Branding
  • Innovation Management for Sustainable Urban Projects
  • Career
  • Valbara kurser: Social Sustainable Cities, System Thinking, Urban Transport & Mobility
  • Fieldwork/LIA (6 månader)
  • Individual Project

  Efter genomförd utbildning utfärdas diplom samt examensbevis med delbetyg.

  Ansökan och antagningskrav

  Behöver jag några förkunskaper?

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

  Skicka med

  1. Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande (reell kompetens)
  2. CV
  3. Fullständigt arbetsprov enligt instruktioner

  Vad kostar programmet?

  Studieavgift
  169 000 kronor

  Utbildningen är momsbefriad.

  Finansiera med CSN

  Varför Urban Design?

  Stadsutvecklingsarbetet har accelererat det senaste decenniet då det drivs på av digitalisering och förändrade beteenden. Fler dimensioner påverkar och det behövs nya sätt att agera för att designa och ställa om till mer hållbara samhällen. Det sträcker sig från en lokal gata eller offentlig plats till en hel stad och omgivande områden. 

   En Urban Designer kombinerar kompetenser som förståelse för stadsutvecklingens komplexitet och möjligheter med förmåga att facilitera samverkan. De kompetenskrav som ställs är bl a kompetens att utgå från mänskliga perspektivet genom hela problemlösningsprocessen, skapa sig förståelse för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, kompetens kring hållbar design, kunna utveckla strategier och lösningar, kunskap att leda innovationsarbete.

  Vem borde söka?

  Du är nyfiken, och intresserad av att läsa av din omvärld för att förstå vad som skapar livskvalitet. Ditt driv att vilja medverka till omställning i samhället gör du genom att designa och forma platser med perspektiv som tar hänsyn till såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet. Du är både strategiskt och kreativt lagd med ett intresse av att lösa problem tillsammans med andra. Det behövs tålamod och förståelse för att denna typ av utvecklingsarbete och du sporras av att komplexiteten i arbetet är stor och att förmågan att visualisera framtidsbilder och leda processer är viktigt!

  Vad kan du jobba med efter utbildningen?

  Det finns flera möjliga yrkesroller för Urban Designers, bl.a.

  • Urban Designer
  • Urban Planner
  • Stadsutvecklare
  • Affärsutvecklare
  • Projektledare

  Programansvarig

  Johan Berglund är programansvarig för heltidsprogrammet Urban Designer. Han är grundare av arkitektbyrån CAMPUS där han jobbar med arkitektur och stadsutvecklingsprojekt nationellt och internationellt. Han har studerat och undervisat på Bartlett School of Architecture, UCL i London, rankad som världens främsta arkitektskola. Johan brinner för att skapa platser för stadsliv och kultur i vid bemärkelse, och anser att den samtida staden behöver vara tillåtande, tålig och inspirerande. Ledig tid spenderas gärna framför en bra film med vackert foto, eller på resa till en ny spännande stad nånstans i världen.

  Så ansöker du till Berghs heltidsprogram

  Läs mer
  1. 1. 
   Ladda ner ditt arbetsprov
  2. 2. 
   Paketera din ansökan
  3. 3. 
   Skicka in
  4. 4. 
   Din ansökan behandlas
  5. 5. 
   Antagningsbesked