Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

25 studenter producerar 25 000 idéer under 25 dagar

I dag lanserar Berghs diplomklass Interactive Communication projektet 25K – ett projekt där de under 25 dagar producerar 25.000 idéer till 10 företag.

December 12, 2012

Projektet, vars syfte är att marknadsföra klassen ut mot branschen, är en del av klassens diplomutbildning på Berghs. Klassen lanserar idag den 12 december 2012 en e-handel med ett unikt erbjudande: att producera 2.500 idéer på valfri brief. Det enda företagen som anmäler sig behöver ge i utbyte är att välja ut en favoritidé som klassen sedan utvecklar, från idé till koncept och sedan presenterar för företagen.

Möjligheten att anmäla sig är öppen för alla men för att delta måste företagen aktivt anmäla sig genom e-handeln. Då det endast finns 10 produkter i lager är det sedan klassen som väljer ut de 10 företag som de tror kan leda till det mest intressanta resultatet.

Judith Wolst, ämnesansvarig lärare för Berghs diplomutbildning Interactive Communication, ser fram emot att följa utvecklingen inom projektet och är övertygad om att det inte är det sista branschen ser av klassens kreativa idéer.

”Interactive Communication är en klass bestående av 25 fantastiskt drivna och skarpa studenter med digitalt fokus. Syftet med uppgiften var att nå ut med vad vi gör och på ett starkare sätt placera klassen på den digitala kartan. Det är synd om all kreativitet stannar innanför skolans väggar.”