Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Andris hjälper dig att kliva upp inom kommunikations­­ledning

img

Du som är sugen på att axla rollen som kommunikations­chef får med dig mycket matnyttigt från Andris, som är kursansvarig för Berghs Communication Management. Han har arbetat med de allra största, som SAS, IBM och Systembolaget, och har suttit i företagsledningar sedan 1994. Det han inte kan lära ut om att vara ledare inom kommunikation är knappast värt att veta. Här berättar han om sin syn på kommunikation och ger sina bästa tips på hur du som ledare kan bli ännu mer framgångsrik.

Andris Zvejnieks är seniorkonsult med en mångårig erfarenhet av kommunikationschefsjobbets olika aspekter. Han har varit kommunikations­ansvarig på Systembolaget och dessförinnan i SAS Sverige, IBM Sverige och LFV Arlanda flygplats. I kursen Communication Management hjälper han andra kommunikativa ledare att lyckas.

Vad är det som gör kommunikativt ledarskap så viktigt idag?

En kommunikativ ledare är tydlig med vart vi ska och varför det är viktigt. Den kommunikativa ledaren förstår dessutom att skapa delaktighet i hur det ska gå till. Människor vill bidra och är idag mer kompetenta att ta ansvar än någonsin tidigare. Idag behöver vi som ledare styra mer med visioner och värderingar än med detaljer.

Varför ska företagen satsa på den här typen av ledarskap?

Det är ett framgångsrikt sätt att få människor med sig. Tänk dig motsatsen: en icke-kommunikativ ledare. Vem vill följa en sådan? Det kommunikativa ledarskapet är ett gott ledarskap, där verksamhetens mål ger riktningen och medarbetarna ges förutsättningar och uppmuntras att bidra med sina tankar och idéer. Erfarenhet och forskning visar att detta är ett effektivt och affärsmässigt klokt sätt att leda.

Hur har behoven förändrats under åren?

Vi upplever oss ha mer bråttom, ledtiderna är kortare. Alla kan kommunicera med alla med smarta telefoner och i sociala medier. Samtidigt har det blivit svårare att på ett djupare plan nå de människor vi vill samspela med. I våra kommunikationsstrategier behöver vi balansera de nya möjligheterna att nå många med tillfällen att mötas på riktigt, i nära och tillitsfulla diskussioner där vi lyssnar på varandra och själva blir lyssnade på. Vi behöver tända fler lägereldar, helt enkelt.

Vilka är dina tre bästa tips för att framgångsrikt leda projekt?

1. Var tydlig i starten med vad projektet ska åstadkomma och varför det är viktigt. Beskriv gärna vad ni kommer att se, höra och känna när ni kommit i mål. Gör målet levande!
2. Skapa förutsättningar för att alla i projektet ska kunna och vilja bidra med sina erfarenheter och sin kunskap. Lyssna för att förstå varje deltagares perspektiv!
3. Skapa största möjliga förutsägbarhet om hur projektet kommer att drivas. Använd t ex HUKI*-modellen för att säkra att rätt människor är med vid rätt tillfällen.

Vad tror du att framtiden har att bjuda oss kommunikatörer på?

Jag tror att hjärnforskningen kommer att ge oss kommunikatörer ny kunskap och rön som gör vår kommunikation mer precis och framgångsrik! Jag och mina konsultkollegor kopplar samman vår erfarenhet från ledarskap och kommunikation med rön från hjärnforskningen. De senaste åren har det blivit möjligt att med magnetkamera (fMRI) fotografera i hjärnan. Det har bland annat givit belägg för hur hjärnan fungerar i sociala situationer. Man talar idag allt mer om den sociala hjärnan, som reagerar lika starkt på sociala hot som på fysiska hot. Samma smärtområden i hjärnan triggar i gång kraftiga känslor när vi möter en giftorm, som när vi blir hotade i vår status eller känner oss orättvist behandlade. Flykt eller fight!

Varför ska man gå din kurs?

Det här är kursen för dig som har arbetat några år med kommunikation och vill kliva upp till i ett större kommunikationsansvar. Kursen ger insikter och verktyg för ett eget kommunikativt ledarskap och för att bättre kunna stödja andra kommunikativa ledare. Som värdefull bonus vidgar man sitt eget nätverk med kunniga kommunikatörer i olika branscher.

* HUKI står för: Huvudansvarig, Utförande, Konsulteras och Informeras, reds. anm.

Låter det här intressant?

Tag då en titt på Communication Management och skicka in din ansökan!