Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs del av Team Sweden som ska stärka Sverige som kreativt och innovativt land

Utrikesdepartementets satsning “Team Sweden kulturella och kreativa näringar” syftar till att förbättra samordningen av det svenska näringslivets export och internationalisering. I arbetsgruppen är Berghs roll att bidra med insikter till arbetet med en internationalisering av kultur och kreativa näringar. I början av september hölls det första mötet. Berghs COO och chef för kursverksamheten, Linn Tornérhielm, var på plats.

September 14, 2016

Team Sweden består dels av en styrgrupp med 19 statliga aktörer, dels lokala Team Sweden-kretsar runt om i världen ledda av ambassader samt ett antal tematiska och mer operativa Team Sweden-grupper i Sverige där både offentliga aktörer och det privata näringslivet deltar. Berghs är nu alltså involverade i den nya sammansättningen experter för kulturella och kreativa näringar. Utgångspunkten är att diskutera hur Sverige kan arbeta mer samordnat och målinriktat med exportfrämjande inom de kulturella och kreativa näringarna.

Andra representanter i Team Sweden kulturella och kreativa näringar är departement i regeringskansliet – utbildnings-, närings-, ­social-, miljö-, kultur- och utrikesdepartementet. Statliga myndig­heter och organisationer så som Business Sweden, Svenska Institutet, Vinnova, Tillväxtverket, Almi, Tillväxtanalys, Visit Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Kommerskollegium.

Med som representant för Berghs på uppstartmötet för Team Sweden var Linn Tornérhielm, chef för Berghs kursverksamhet samt COO på Berghs. Hon berättar:

“Hela Berghs modell handlar om samverkan mellan näringsliv och lärande och just nu är vi mitt uppe i arbetet med att utveckla en internationell strategi för Berghs. Så satsningen på Team Sweden är väldigt intressant och värdefull för oss.”

linn_tornerhielm

Hej Linn! Berätta, på vilket sätt är Berghs relevanta i sammanhanget?

Som en av två skolor är vi helt klart unika i sammanhanget. Vi utbildar både framtidens kreatörer men också kommunikations­branschen och andra aktörer som har ett behov av att fylla sina medlemsföretag med kompetens. Någon nämnde att det råder råvarubrist på kreatörer i Sverige och där har Berghs en viktig funktion att fylla. Berghs är dessutom inte en intresse- eller branschorganisation som representerar en mängd olika företag, utan vi är ju oss själva. Jag upplever att 90% av övriga deltagare i Team Sweden är just det. På det sättet är det fantastiskt att vi får vara med i detta sammanhang.

Kan du dela med dig av en insikt du tar med dig från första mötet?

Att det är mycket bra att regeringen vill satsa på kreativa näringar och hur vi kan bli ännu bättre på att exportera dessa, att det är uppe på dagordningen.

Vad händer härnäst med Team Sweden?

Nu kommer arbetet ledas vidare av Kreativ sektor. Nästa möte är den 18 november på Svenska Institutet och då kommer det förhoppningsvis bli utrymme för samtal och samverkande. Vi fick alla en hemläxa inför det mötet och det är att ta fram vårt kalendarium, vad gör vi  internationellt framöver och vad kan vi bjuda in andra deltagare till.

Hur kan intresserade följa med i ert arbete?

Team Sweden har nu både en hemsida och ett Twitterkonto. På hemsidan finns allmän information om Team Sweden, vilka aktörer som i nuläget ingår och aktuella aktiviteter.