Innovation

Innovation definieras inte sällan som nya produkter eller teknologier men inom kommunikation kan det handla om mycket mer än så. Läs Berghs artiklar om innovation och kommunikation här.