Artiklar

Berghs nya lokaler har utsetts till vinnare av ROT-priset 2021

Berghs hus

Berghs nya lokaler har vunnit ROT-priset 2021 – en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare där man tävlar om Stockholms bästa ombyggnad.

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens drag och kvaliteter. I år har Berghs nya lokaler vunnit det prestigefulla priset, med följande motivering från juryn:

”Gasverkets reningshus får ROT-priset för den inspirerande transformationen av byggnaden från tomt skal till en artikulerad skönhet med framtidsmöjligheter. Projektet visar föredömligt på hur tillvaratagandet av existerande värden kan leda till kvalitativa, långsiktiga och hållbara lösningar. Byggnaden har återbrukats i sin helhet, få material har tagits bort och få nya har tillförts. Projektet har trotsat det motstånd som byggnadens tidigare föroreningar utgjorde.

Den stängda och otillgängliga byggnaden har öppnats upp och fått ny aktualitet med skolverksamhet och studenter. Valet av hyresgäst är en lyckträ­ff inte bara för fastigheten utan också för utvecklingen av den nya stadsdelen. Det långsiktiga ägandet, medvetna processer och samspelet mellan byggherrens, entreprenörens och arkitektens kompetens är en nyckel till projektets resultat och ekonomiska framgång. Gasverket Hus 8 visar dessutom att god arkitektur byggd med kvalitativa material kan leva länge och spela en central roll vid olika tidsepoker.”

Byggnaden som Berghs numera håller hus i ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och färdigställdes 1893 som maskinhall för rening av kolgas. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde, vilket har betytt att vårt renoveringsarbete har behövt förhålla sig till dess befintliga utformning. Byggnaden särskiljer sig med sin detaljering med fina arkitektoniska kvaliteter. Idag möter gammalt nytt i byggnaden, och vi är mer än stolta över att Berghs flyttat just hit.

Kika på klippet nedan för att få en rundtur av våra lokaler och höra varför vi blev nominerade till priset!