Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Cannes Lions 2016: Och svaret är….

CannesLion

I den tredje spaningen från Cannes Lions 2016 tittar Joakim Thulin närmare på ämnen som blivit trender i seminarie- och föreläsningsprogrammet. Vid sidan av VR och AI märks ett stort fokus på våga att göra misstag, våga ta risker och att vara ”genuin”. I den här spaningen spaltar vi upp tre tydliga tendenser i innehållet och benar ut huruvida det finns en enkel lösning på samtliga punkter.

När Cannes Lions själva mäter vilka begrepp som användes mest under föregående års upplaga av festivalen var de tre på topp; product, culture och disruption. Att förstås i kontexten av att 2015 var de disruptiva start-upföretagens år. 2016 har förutom VR och AI, haft mycket fokus på att göra misstag, ta risker och vara ”genuin”.

En kraftsamling inför det som enligt branschens främsta måste ske för att behålla initiativet kring kreativitet och marknads­föring. Och det handlar om tre saker.

1.     En riktig förändring av hur byråer och marknadsavdelningar är organiserade, inte bara fernissa. System för att arbeta med varandra och andra är inte tillräckligt. Samverkan och viljan att skapa tillsammans måste vara inbyggd i medarbetarnas dna. Mångfald, inte bara bedömd i hudfärg, kön och sexuell orientering utan i kulturell och subkulturell förståelse. Ledarskapet handlar om att ge utrymme för misstag men också snabbt avvärja ursäkter som förklaring för samma misstag så att lärdomarna baseras på rätt saker.

2.     Utbildning är förlösande -  givetvis men inte bara för att det ger nya verktyg och nätverk. Störst inverkan har utbildningen att ge utrymme, mentalt och i tid, för att våga experimentera och testa nytt. Det i sin tur ger verktyg för prototyping och förmåga att släppa sargen även i de skarpa uppdragen.

3.     Skapa och utveckla sitt förhållande till tekniken. Det har sagts om och om igen att en ständig jakt på den senaste innovationen som fylls med ett svagt innehåll inte är en framgångsväg. Second Life har fortfarande 900 000 aktiva varje månad och textmeddelanden är i många delar av världen det starkaste verktyget för mobil marknads­föring. Utgå från mottagaren och skapa värde. Det kan vara nytt, eller inte, bara det funkar.

Så finns det en enkel lösning på alla tre utmaningarna samtidigt? Ja, menar Contagious som tillsammans med Razorfish presenterade sitt manifesto i Cannes och slår fast att koden till kreativitet ligger i hur vi väljer att arbeta. Utan ursäkter, med energin nedlagt i relationer, utan auktoriteter, i samverkan med andra och där data används för att styra, inte kreera. En expressversion för att nå dit är att anställa fler juniorer. Inte minst från Berghs! Det ger kraft till alla nödvändiga förändringsprocesser samtidigt som det, enligt statistiken ger en betydligt högre chans att vinna pris i Cannes. Du ser hela seminariet här.

/Joakim Thulin, Head of Strategic Insight på Berghs School of Communication 

Här hittar du den första och andra delen av Joakims spaningar från Cannes Lions 2016!