Design Thinking: en filosofi som boostar innovationsprocessen

n

Genom att tänka och arbeta som en designer kan organisationer identifiera affärsmöjligheter och utveckla innovativa lösningar på ett användarcentrerat sätt. Det menar Robert Bau, senior strateg och kursansvarig för Innovation Management på Berghs. Här berättar han hur ”design thinking” kan användas som filosofi, metodik och process för att identifiera affärsmöjligheter, utveckla innovativa lösningar och skapa värde.

Skrivet av Berghs School of Communication
November 19, 2015

Robert Bau har, som seniorstrateg inom innovations- och varumärkesfrågor, arbetat med mängder av kända varumärken och designbyråer i både Sverige och Storbritannien. Han har dessutom varit professor i tjänsteinnovation och design på en stor designskola i USA och leder Berghs kurs Innovation Management.

Kan du förklara design thinking för någon som aldrig hört om det?

Design Thinking är en filosofi, ett angreppssätt samt en uppsättning metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat igenom hela innovationsprocessen – något man inte gör så ofta i innovationsprocesser. Man lägger fokus på att observera riktiga människor i riktiga miljöer för att kartlägga vad som funkar och inte funkar med en specifik upplevelse. Man lägger också fokus på visualisering och prototyping för att kunna snabbt testa idéer och koncept med användarna.

Vad är fördelarna med att använda sig av design thinking i innovationsprocessen?

Innovation Management på Berghs

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dig inom nytänkande affärsutveckling och design thinking. Här lär du dig utveckla innovativa lösningar på utmaningar och problem.

Robert Bau

Läs mer om kursen!

Innovationsprocessen blir mer användarcentrerad, mer strategisk och mer holistisk.

Vad är de utmaningarna med att använda sig av design thinking?

Den största utmaningen är helt enkelt den förlegade synen på vad innovation är bland många svenska företag. Många ser innovation som idégenerering och idéfiltrering, men tänker inte på att det helst ska finnas djupa kundinsikter och ett strategiskt problem att utgå ifrån.

Vem är kursen du leder på Berghs till för?

Kursen vänder sig till yrkesverksamma personer som jobbar med innovation; allt från kreatörer till marknadsförare till affärsutvecklare.

Om du hoppas att kursdeltagarna i Innovation Management-kursen du leder på Berghs lämnar den med en tanke eller färdighet, vad då?

Jag hoppas de lämnar kursen med en verktygslåda för att kunna arbeta mer användarcentrerat och strategiskt.

Är ni intresserade av att delta i eller läsa mer om Baus kurs i Innovation Management?

Läs mer och ansök här!