Artiklar

hur du jobbar varumärkesdrivet för att lyckas i en alltmer komplex värld

Hur positionerar man varumärken för att lyckas i ett allt komplexare kommunikations­landskap där digitala och sociala medier är dominerande? Tobias Brandt är senior varumärkesstrateg med inriktning på digitala och sociala medier. Han har över 20 års erfarenhet av digital marknads­föring och varumärkesutveckling. Här reder han ut begreppen och berättar om sin kurs på Berghs.

Skrivet av Anette Hamel
Mars 16, 2022
Tobias.Brandt

Hej Tobias! Hur ser man till att ens digitala närvaro är uthållig och genererar affärsnytta på lång sikt?

– Till att börja med är det egentligen inte längre meningsfullt att göra en distinktion mellan online och offline – allting är sammankopplat på ett eller annat sätt. Att skapa tydlig affärs- eller verksamhetsnytta handlar i grund och botten om att ha en tydlig målsättning och att sedan identifiera de bästa sätten att nå dit. I en digital värld utgår allting från målgruppen/användaren så det handlar om att identifiera vilka ”problem” man kan lösa åt sina målgrupper och sedan definiera vilka lösningar, upplevelser och kanaler - online som offline som levererar på bästa sätt. Gör man det arbetet ordentligt, och positionerar sitt varumärke utifrån det, så bygger man uthålligt värde för sin verksamhet.

Varför är det viktigt att ha en Digital Brand Strategy?

– Kursen utgår från det faktum att det blivit alltmer avgörande att bygga ett starkt varumärke för att lyckas i dagens snabbrörliga och komplexa kommunikations­landskap. Här är några exempel:

  • Sociala medier suddar ofta ut gränsen mellan interna och externa målgrupper.
  • Digitaliseringen krymper avståndet mellan produkt och kommunikation.
  • En allt större del av varumärkesupplevelsen ligger utanför en organisations direkta kontroll - genom sociala användare, influencers och komplexa kundresor.

– I denna verklighet blir varumärket ofta den faktor som kan hålla samman alltihopa och rikta en organisations aktiviteter åt rätt håll. En tydlig varumärkesposition, dvs. att man har definierat vad verksamheten står för, är kort sagt själva utgångspunkten för att lyckas i både digitala och sociala medier. Hur man går tillväga för att definiera sitt varumärke och jobba varumärkesdrivet är vad den här kursen handlar om.

Vad anser du är det vanligaste misstaget varumärken gör idag när det kommer till digitala och sociala medier?

– Att tänka lite för kortsiktigt. Det fina med digitala medier är ju att de är så pass mätbara och att du snabbt ser vad som funkar. Däri ligger också utmaningen, att organisationer hattar runt och testar allt möjligt för att få snabba resultat, vilket lätt kan leda till suboptimering. Starka varumärken och uthållig affärsnytta byggs över tid och därför är det avgörande att hitta rätt balans mellan taktiska resultat och långsiktiga mål.

Din kurs syftar till att ge deltagarna mer strategisk och metodisk kompetens. Kan du ge något exempel på hur?

– Vi jobbar efter en modell för kommunikations- och varumärkesstrategi där man svarar på ett antal grundläggande frågor (varför, vem, vad, var och hur) genom olika typer av analyser och övningar. Modellen kan användas över tid och uppdateras utifrån nya erfarenheter och insikter.

Vilken kurs passar dig?

Vi erbjuder ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Det finns både kurser i våra lokaler och på distans.

Välj här!

Finns det några företag, organisationer eller tjänster som du tycker har lyckats extra bra med att identifiera ett tydligt syfte för sitt varumärke och tagit ett helhetsgrepp om hur det ska upplevas?

– Först tänkte jag säga Lego, som utifrån sitt syfte ”Inspire and develop the builders of tomorrow” lyckas med det mesta – till och med att på ett meningsfullt sätt involvera sina kunder i produktutvecklingen genom Lego Ideas. Men ett sånt exempel kan lätt bli missvisande eftersom majoriteten av verksamheter här i världen inte har en produkt som i sig själv är underhållande.

Förstår! Något annat exempel?

– Ja, ett annat känt exempel är Oatly. Att de har lyckats göra havredryck till en livsstilsprodukt är i sig imponerande, men det jag vill lyfta fram är att de lyckats skapa en rad olika berättelser ur varumärket och samtidigt hålla ihop allting. Titta bara på deras Instagram – där mixas personporträtt, matinspiration, hållbarhetsfakta och kampanjer utan att det spretar eller blir ointressant.

För vem passar din kurs Varumärkes­positionering och strategi?

– Kursen vänder sig till seniora kommunikatörer, marknadsförare och ledare med befintligt ansvar för ett varumärkes- och kommunikationsstrategiska frågor. Kursen passar oavsett om du jobbar som konsult eller på en marknadsavdelning.

Vill du veta mer om kursen?
Läs mer och ansök här!