Så hittar du stipendier för kompetensutveckling!

Det finns mängder av stipendier att söka som studerande, men det finns även en del att söka för dig som jobbar. Här är våra bästa tips på var du kan börja leta!

Ett första steg kan vara att kolla igenom olika databaser för stipendier som finns på nätet. Det finns både avgiftsbelagda och kostnadsfria databaser som samlar stipendier. 

Här är några tips:

Ditt fackförbund!
Är du medlem i ett fackförbund? Kontakta dem och hör vilka möjligheter som finns!

Stipendier.se
Skandinavisk Stipendieinformation hjälper personer och organisationer i Skandinavien och tysktalande länder att hitta stipendier att söka pengar.

Globalgrant
Global Grant innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder.  Det finns också ett verktyg och instruktioner för medlemmar där du får hjälp att enkelt göra ansökningar.

FRII
En organisation som bidrar med kunskap inom insamling, gåvogivning och kvalitetsarbete kopplat till givande. Varje år delar de ut ett par stipendier som ger möjlighet att kostnadsfritt delta i deras kursverksamhet.

Lärarnas Riksförbund
Medlemmar i Lärarnas Riksförbund kan söka stipendier för kompetensutveckling inom läraryrket.

Irisstipendiet
Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av framåtsträvande kvinnor.

Journalistförbundet
Delar årligen ut ett antal olika stipendier.

Fabrikör JL Eklunds hantverksstiftelse
Stipendium som kan sökas för vidare utbildning inom områdena design, hantverk, konst och konsthantverk

Ungt Ledarskap
Stipendiet riktar sig till utbildningsinsatser som ska syfta till att utveckla ett värdebaserat ledarskap.

Hantverksinstitutets fond
Fonden delar ut bidrag till hantverks- och industrimedlemmar i Företagarna för studier som kan främja företagets utveckling.

Var ute i god tid och motivera väl varför just du bör få pengarna!