Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Diplomutdelning för Certified Fundraisers

Berghs kunde förra veckan diplomera ytterligare 12 certifierade insamlare! Detta när sjätte upplagan av utbildningen Certified Fundraiser avslutades och årets avgångsdeltagare fick fira sin examen.

November 23, 2017

Certified Fundraiser är en skräddarsydd utbildning som bedrivs av Berghs School of communication tillsammans med FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd), och i mitten på november var det dags för utbildningens sjätte kull deltagare att diplomeras.

Under avslutningen bjöds alumner in för att fira sina nya kollegor, och FRII delade traditionsenligt ut diplom på Berghs stora scen.

– Programmet för Certifierad Fundraiser är den enda i sitt slag i Sverige och det är otroligt viktigt för att öka kunskapen bland de som arbetar med insamling, men också för att styrka att det krävs både yrkeserfarenhet och studier för att arbeta professionellt med insamling. Dessutom är det positivt att studieplanen bygger på en certifiering av European Fundraising Association så att den utvärderas internationellt, sa en glad Charlotte Rydh, generalsekreterare på FRII.

Charlotte Rydh generalsekreterare FRII

Charlotte Rydh, FRII

 

Utbildningens mål är just att stärka insamling som profession och att öka kunskaperna inom de fält som hör insamling till. Samtliga examinerade får sedan en europeisk kvalitetsstämpel på sina kunskaper från The European Fundraising Association.

Årets omgång av utbildningen har pågått i nästan ett års tid under fyra moduler, och deltagarna har under perioden hunnit med hela 80 timmar lärarledda lektioner, ett handlett projektarbete och tid för egna studier samt tentamen. Modulerna har innehållit såväl strategi och analys som kommunikation och insamlingsformer. Deltagarna har parallellt arbetat på sina respektive jobb.

Certified Fundraiser startar nästa gång i januari 2018. Läs mer om utbildningen och se till att säkra din plats här!

Diplomering FRII

Diplomering FRII 2