Certifierad Fundraiser

Berghs Tailored

 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
Certifierad Fundraiser

Har du redan jobbat med kommunikation eller insamling och vill arbeta aktivt med organisationers insamlingsarbete? Då kommer den här kursen att förändra dina förutsättningar till det bättre! Här får du bland annat lära dig om strategier och relationsbyggande kommunikation. Dessutom går du ut kursen med en EFA-certifiering.

Kursinformation

Hur: Dagtid
Kursdatum: Datum för 2020 Modul 1. Måndag 27 januari, 10:00-17:00 Tisdag 28 januari, 09:00-16:00 Onsdag 29 januari, 09:00-16:00 Modul 2. Måndag 23 mars, 10:00-17:00 Tisdag 24 mars, 09:00-16:00 Onsdag 25 mars, 09:00-16:00 Modul 3. Måndag 24 augusti, 10:00-17:00 Tisdag 25 augusti, 09:00-16:00 Onsdag 26 augusti, 09:00-16:00 Modul 4. Måndag 12 oktober, 10:00-17:00 Tisdag 13 oktober, 09:00-16:00 Onsdag 14 oktober, 09:00-16:00 Avslutning Fredag 13 november 09:30-17:00

Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Om utbildningen

Utbildningen är ett samarbete mellan Berghs School of Communication och Giva Sverige (tidigare FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd) och erbjuder dig möjlighet att bli certifierad fundraiser, något som allt fler organisationer efterfrågar. Du kommer att få en europeisk kvalitetsstämpel på att du har de kunskaper som krävs för att arbeta professionellt med fundraising i Sverige, och internationellt. Allt fler organisationer vill att sökande är certifierade fundraisers. Utbildningen är på en strategisk nivå och du får en gedigen överblick över insamling idag.

Utbildningen omfattar cirka 300 studietimmar varav 80 är lärarledda lektionstimmar. Förutom lektioner ingår lärarlett projektarbete, egna studier samt tentamen.

För mer information kontakta Berghs Solutions

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är omfattande och innehåller en lång rad ämnesområden inom kommunikation och insamling. Utbildningen består av 4 moduler med 3 sammanhängande utbildningsdagar samt 1 fristående dag. Lärarna kommer både från Berghs och från Giva Sveriges egna nätverk. Detta ger en unik mix av olika erfarenheter och kompetenser. Utbildningen sker både på svenska och engelska och stora delar av kurslitteraturen är på engelska.

Datum 2020 

Modul 1

Måndag 27 januari kl 10:00-17:00, Tisdag 28 januari kl 09:00-16:00, Onsdag 29 januari kl 09:00-16:00

Modul 2

Måndag 23 mars kl 10:00-17:00, Tisdag 24 mars kl 09:00-16:00, Onsdag 25 mars kl 09:00-16:00

Modul 3

Måndag 24 augusti kl 10:00-17:00, Tisdag 25 augusti kl 09:00-16:00, Onsdag 26 augusti kl 09:00-16:00

Modul 4

Måndag 12 oktober kl 10:00-17:00, Tisdag 13 oktober kl 09:00-16:00, Onsdag 14 oktober kl 09:00-16:00

Avslutning:

Fredag 13 november kl 10:00-17:00

Varför ska man bli Certifierad Fundraiser?

Certifierad fundraiser ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att arbeta med fundraising som profession. Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna en EFA- certifiering, en europeisk kvalitetsstämpel.

Kursinformation

Hur: Dagtid
Kursdatum: Datum för 2020 Modul 1. Måndag 27 januari, 10:00-17:00 Tisdag 28 januari, 09:00-16:00 Onsdag 29 januari, 09:00-16:00 Modul 2. Måndag 23 mars, 10:00-17:00 Tisdag 24 mars, 09:00-16:00 Onsdag 25 mars, 09:00-16:00 Modul 3. Måndag 24 augusti, 10:00-17:00 Tisdag 25 augusti, 09:00-16:00 Onsdag 26 augusti, 09:00-16:00 Modul 4. Måndag 12 oktober, 10:00-17:00 Tisdag 13 oktober, 09:00-16:00 Onsdag 14 oktober, 09:00-16:00 Avslutning Fredag 13 november 09:30-17:00

Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Innehåll

 • Modeller, teorier och tekniker som är relevanta för utvecklingen av insamlingsstrategi i ett nationellt och internationellt sammanhang
 • Insamlingens roll på organisations- och samhällsnivå
 • De kulturella och etiska dimensionerna av insamling
 • Identifiera vad som krävs för organisationens insamlingsarbete
 • Förmåga att ta fram och kommunicera “case for support”, dvs ändamålen för insamling
 • Planera, organisera och fördela resurser för insamlingsverksamhet
 • Hantera samarbeten med leverantörer och partners
 • Undersökning, analys och budgetarbete
 • Grundläggande projektledning & omvärldsbevakning
 • Relationsbyggande i digitala medier

För dig som är medlem i Giva Sverige är kostnaden 36.250 kr inkl. moms.

Utbildningsansvarig

Sofie Sjöstrand

 • Modeller, teorier och tekniker som är relevanta för utvecklingen av insamlingsstrategi i ett nationellt och internationellt sammanhang
 • Insamlingens roll på organisations- och samhällsnivå
 • De kulturella och etiska dimensionerna av insamling
 • Identifiera vad som krävs för organisationens insamlingsarbete
 • Förmåga att ta fram och kommunicera “case for support”, dvs ändamålen för insamling
 • Planera, organisera och fördela resurser för insamlingsverksamhet
 • Hantera samarbeten med leverantörer och partners
 • Undersökning, analys och budgetarbete
 • Grundläggande projektledning & omvärldsbevakning
 • Relationsbyggande i digitala medier

För dig som är medlem i Giva Sverige är kostnaden 36.250 kr inkl. moms.

Sofie Sjöstrand

Joakim Samuelsson, CEO Nordic School of Management

"Certified fundraiser gav mig ett nätverk av mycket kompetenta kollegor"

Joakim Samuelsson, CEO Nordic School of Management

Certified fundraiser gav mig ett nätverk av mycket kompetenta kollegor. Tillsammans mötte vi en lång rad föreläsare som varvade erfarenhet och teori med praktiska övingar. Under projektarbetet utmanades vi att omsätta det vi lärt oss i vår pågående verksamhet. Det gjorde jag. Det gav ett tydligt resultat där och då, och jag har fortfarande nytta av kunskaperna i relation till våra nuvarande kunder.

Skicka också med

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) i vilken du även motiverar varför du söker just den här kursen, samt en meritförteckning.

Studieavgift inkl. moms
68 750 kronor

Studieavgift exkl. moms
55 000 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Ansökan och antagningskrav

Skicka också med

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) i vilken du även motiverar varför du söker just den här kursen, samt en meritförteckning.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms

68 750 kronor

Studieavgift exkl. moms

55 000 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

"Certified fundraiser gav mig ett nätverk av mycket kompetenta kollegor"

Joakim Samuelsson, CEO Nordic School of Management

Joakim Samuelsson, CEO Nordic School of Management

Certified fundraiser gav mig ett nätverk av mycket kompetenta kollegor. Tillsammans mötte vi en lång rad föreläsare som varvade erfarenhet och teori med praktiska övingar. Under projektarbetet utmanades vi att omsätta det vi lärt oss i vår pågående verksamhet. Det gjorde jag. Det gav ett tydligt resultat där och då, och jag har fortfarande nytta av kunskaperna i relation till våra nuvarande kunder.