Artiklar

För-ortens entreprenörer vässar pitcherna på Berghs

Finalisterna i entreprenörstävlingen För-Orten får hjälp att presentera sina projekt bättre. Ett samarbete med Reach for Change och Bling som blir ytterligare en pusselbit i Berghs arbete kring större mångfald och inkludering. Både på skolan och i kommunikations­branschen.

Skrivet av Respina Gholinia
December 14, 2021

Vi behöver fler entreprenörer i Sverige, och de måste komma från alla delar av samhället. Men idag saknas ofta det stöd som sociala entreprenörer behöver i socioekonomiskt utsatta områden. På samma sätt finns det ofta ingen förståelse för de utmaningar en entreprenör möter, och få kopplingar till kommuner och det omgivande samhället. 

Det här försöker tävlingen För-Orten ändra på. Den ger unga entreprenörer en chans att få förverkliga sina idéer, utifrån idén att de som bor närmast utmaningarna är bäst lämpade att lösa dem. Bakom tävlingen står startupnätverket Bling och Reach for Change. Från över 500 tävlingsbidrag har sex stycken valts ut till finalen, som äger rum den 17 december.

Kommunikationen avgörande

Berghs bidrag till För-Orten är hjälpa deltagarna vässa sina pitcher inför mötet med juryn. 

Tidigare i år höll Patrik Hambraeus, Learning developer på Berghs, en föreläsning om hur man effektivt kan pitcha och presentera sina idéer. Den utbildningen var öppen för alla deltagare i tävlingen. Idag, den 13 december, kommer de sex finalisterna till Berghs (digitalt eller fysiskt) för att få hjälp av en panel med att förbättra sina presentationer inför finalen på fredag. 

Panelen består av Camilla Wallander, vd, Marie Alani, ansvarig för heltids­utbildningar, Patrik Hambraeus samt marknadschefen Lina Kellgren. 

“Vi i panelen kommer att fokusera helt på det kommunikativa, inte på deras affärsidé. Vi vet hur viktigt det är att lyckas med sin presentation.” berättar Marie Alani. “Det är därför vi låter våra studenter pitcha regelbundet. Ju närmare en idé man är desto svårare kan det vara att förklara den för andra, det gäller både kreatörer och entreprenörer. Man brinner extra mycket när man är i början av ett entreprenörskap, kanske speciellt inom socialt entreprenörskap, och då kan det vara en utmaning att förklara vad man vill för andra. Särskilt om man inte studerat eller jobbat med kommunikation tidigare.”

Bättre villkor förverkligar fler drömmar

För-Orten har funnits sedan 2018, och årets tävlande kommer från Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Arrangörer är alltså Reach for Change, en internationell ideell organisation som arbetar med socialt entreprenörskap, och Bling, ett nätverk för startups med utgångspunkt i Järvaområdet utanför Stockholm. 

Så här beskriver Deqa Abukar, en av Blings grundare, tanken med För-Orten:

"Vi tillför en infrastruktur genom tävlingen som jämnar ut villkoren inom entreprenörskap och gör att fler vågar gå efter sina drömmar och förverkliga sina idéer”.

Genom att hjälpa spirande entreprenörer kan man ta tillvara potentialen och idéerna som finns i socioekonomiskt svaga förorter, och på så sätt bidra till en strukturell förändring. De som befinner sig närmast utmaningarna är ofta de som är bäst lämpade för att lösa dem. Men då måste de få stöd och tillgång till nätverk och kapital. Annars går samhället miste om sociala innovationer med potential att skapa riktig förändring.

Nicklas Wallberg, Sverigechef för Reach for Change, lyfter fram hur viktigt det är att passion mixas med expertis:

"Reach for Change arbetar varje dag med sociala entreprenörer som förbättrar livet för barn och unga. Vi är passionerade över att ge dessa entreprenörer de bästa förutsättningar att lyckas, och deras kommunikation är en grund i det. Därför är det viktigt att samarbeta med sakexperter, som Berghs inom kommunikation. Men det som gör mig glad, både som Sverigechef för Reach for Change och som en Berghs alumni, är att Berghs arbetar aktivt med att ge fler chansen att lyckas inom kommunikations­branschen, oavsett vart man kommer från."

Samarbetet mellan Berghs och För-Orten föddes under ett samtal mellan Marie Alani och Nicklas Wallberg, som är Sverigechef för Reach for Change:  

“Jag berättade för Nicklas hur vi jobbar med inkludering och mångfald här på Berghs. Han tyckte att det vi gör låg i linje med vad Reach for Change och Bling försöker åstadkomma med För-Orten. När jag fick höra mer om det kändes det som ett projekt där vi verkligen kunde bidra med något.” säger Marie Alani.

En bransch som måste förändras

Det För-Orten vill åstadkomma ligger nära det arbete Berghs bedriver inom inkludering och mångfald. Arbetet sker på flera områden och nivåer, både internt och externt, men den gemensamma nämnaren är en önskan att skapa möjligheter och impact för de som vanligtvis inte är representerade inom kommunikations­branschen.

Oavsett om det gäller människor eller attityder så är kommunikations­branschen fortfarande mycket homogen. Det saknas bredd både i mångfald och perspektiv, något Berghs vill ändra på:

“Vi vill vara med och bidra till förändring, för vi tror så starkt på att ju fler perspektiv vi har ju mer kreativa och innovativa är vi.” säger Marie Alani. “Detta backas upp av all forskning som finns kring både kreativitet och mångfald: fler perspektiv ger bättre idéer helt enkelt”. 

Berghs driver förändringen på flera områden: Det finns ett inkluderingsråd med representanter från såväl Berghs som kommunikations­branschen och andra delar av näringslivet. Sedan ett par år finns en kurs i inkluderande kommunikation, och skolan väljer samarbetspartners utifrån kriterier där mångfald och inkludering finns med. Processen kring antagningar har anonymiserats för att undvika bias. Dessutom sker en hel del arbete internt med att utbilda lärare, undvika fördomar i val av utbildare och kunder, samt arbeta i tvärfunktionella team.

Att hjälpa entreprenörerna i För-Orten blir ett sätt att bidra till en förändring och samtidigt lyfta människor som vanligtvis kanske inte får alla dörrar öppna för sig. Med detta samarbete kan Berghs skapa bättre förutsättningar och möjligheter för fler som inte har ett eget nätverk inom kommunikations­branschen.  

Större mångfald och ökad inkludering är ett måste för att kommunikations­branschen ska kunna fortsätta utvecklas. När samhället blir allt mer mångfacetterat och människorna i det kommer från många olika bakgrunder gäller det att kunna förstå och tala till dem alla. Inte bara en minskande del. Så det finns även en stark affärsmässig orsak till varför det är så viktigt att få in fler perspektiv i den kommunikation som skapas i Sverige.

Ett värde på lång sikt

De kunskaper entreprenörerna får om att pitcha och presentera är något Marie Alani tror de kommer ha nytta av i det långa loppet. Verktygen och tipsen kan hjälpa dem kommunicera sin idéer i nuläget, men i framtiden kanske de går in i helt andra projekt eller företag och då tar de med sig kunskapen om hur alla de möjligheter som finns kring kommunikation och hur viktigt det är att kunna övertyga andra. För många av dem är det kanske den första kontakten med kommunikations­branschen, och då får de en ökad kunskap om vilka yrkesroller och möjligheter som finns där. 

“Det finns så många möjligheter inom kommunikation, och de som tävlar i För-Orten brinner verkligen för att skapa förändring och för det sociala entreprenörskapet. Vill man skapa någon form av förändring i samhället så måste man kunna kommunicera för att få med sig folk på den resan. Jag hoppas vi kan ge dem bra kunskaper som de har nytta av i det långa loppet.” avslutar Marie Alani.