Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Hållbarhet + affärsnytta = sant

Berghs Explore 2018

För femte året i rad startar idag Berghs Explore, ett projekt där studenter från skolans samtliga discipliner delas in i tvärgrupper för att gemensamt hitta idéer och lösningar på hur företag och näringsliv kan bidra till en hållbar livsstil för konsumenter - utan att tappa vare sig konsumentnytta eller lönsamhet.

I det samlästa projektet Berghs Explore riktas studenternas fokus mot hur kommunikation kan lösa samhällsproblem på olika nivåer. Tidigare utmaningar har handlat om frågor som ungdomsarbetslöshet, bostadsbrist, ensamhet och att klimatmaxa politiken. Precis som förra året är det år 2017 Stockholm Environment Institute (SEI) som delar ut utmaningen till studenterna. Utmaningen lyder: hitta konkreta idéer på hur företag kan arbeta för ‘Sustainable Lifestyles’, dvs. bidra till en hållbar livsstil bland konsumenter utan att tappa konsumentnytta eller göra avkall på lönsamhet.

Att SEI väljer att utöka sitt samarbete med Berghs och skolans studenter beror på de framgångar som förra årets lösningar har rönt runt om i världen då de presenterats.

Patricia Vilchis Tella är forskare på SEI:

“Vårt samarbete med Berghs förra året var ett av de första vi genomförde för att hitta innovativa sätt att kommunicera med den privata sektorn. Materialet vi fick med oss från skolan efter projektets avslut fick ett väldigt varmt mottagande och både ledningen inom Sustaibable Lifestyles & Education Programme och miljöministrarna i Sverige och Japan underströk behovet att fortsätta samarbetet med Berghs och utveckla vårt arbete till att verkligen involvera den privata sektorn”.

“Vi har under året som gått presenterat ett urval av studenternas idéer för bland andra South-South Cooperation Conference i Brasilien (april 2017) och The World Circular Economy Forum i Helsingfors (juni 2017) - båda evenemangen med deltagare från privata sektorn såsom Ikea, Bonava, Unilever mfl. Studenternas arbete möttes också med applåder vid vårt styrelsemöte där representanter från Filippa K, IKEA och EU-kommissionen närvarade”.

Utgångspunkten för årets utmaning är de hållbarhetsmål för 2030 som FN har definierat i United Nations Environment Programme. Dessa berör många olika områden varav ett är hållbar konsumtion och produktion. SEI har identifierat fem fokusområden som är extra viktiga för en värld där konsumenter och producenter ska kunna fungera hållbart: Food, Housing, Mobility, Leisure och Consumer Goods. Det är inom dessa kategorier ca 150 Berghs-studenter indelade i 20 grupper kommer att arbeta i Explore-projektet.

Tor Löwkrantz Waxin, kursansvarig för Berghs Explore 2017, berättar vad studenterna kommer att arbeta med under sina två veckor med projektet:

“I Explore ska studenterna utforska hur näringslivet kan bidra att lösa sociala problem. Därför fokuserar vi på Michael Porters idé om Shared Value som går ut på att möta ett socialt problem med en affärsmässig lösning. Det handlar om att företag kan göra något som stater och NGO:er inte kan, nämligen gå med vinst. Om man kan gå med vinst så kan man fortsätta lösa problem i större skala och på fler platser”.

“För att det ska fungera behöver både företagsledare och vi andra utveckla vår syn på företagandets roll i världen. Därför ska studenterna ta fram en idé som skapar tre värden samtidigt. Den ska skapa konsumentnytta och affärsvärde genom att bidra till hållbar konsumtion och produktion. Efteråt får SEI med sig ett helt paket av den här typen av idéer som hjälper dem att inspirera näringslivet med konkreta exempel på vad som kan vara möjligt”.

 

Redovisning av förslagen sker på Berghs den 20 december 2017

Mer information om Sustainable Lifestyles

Mer information om SEI

Mer information om FNs hållbarhetsmål

 

Länkar från 2016:

http://www.mynewsdesk.com/se/berghs/pressreleases/berghs-tar-fram-29-konkreta-foerslag-foer-haallbar-livsstil-1678477

https://www.berghs.se/artiklar/berghs-tar-fram-29-forslag-hallbar-livsstil/