Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Intensivt & snabbt - från intensivkurs till kommunikations­chef

hanna lindstedt hallsten bild

Hanna Lindstedt gick Berghs intensivkurs ”Kommunikations­chefens viktigaste verktyg” i vintras och fick kort därefter en chefstjänst inom sin organisation. Vi har pratat närmare med Hanna om vilka utmaningar hon möter i sin nya chefsroll och vad hon tog med sig från kursen.

Hej Hanna! Grattis till din nya tjänst. Kan du berätta lite närmare om vad du arbetar med nu?
Hej, och tack! Sedan mitten av mars är jag chef för en grupp kommunikatörer med uppdrag att stödja vår förvaltning i kommunikationsfrågor på Statens fastighetsverk.

Det låter spännande. Vilka utmaningar har du mött i din nuvarande chefsroll?
Eftersom gruppen är ny och vi håller på att landa efter en omorganisation är de största utmaningarna att hitta arbetssätt, strategier och mål för gruppen, men även att hitta det bästa sättet att stödja förvaltningsorganisationen i kommunikationsfrågor med särskilt fokus på kundkommunikation. I nuläget är vi inte så många så det gäller att fördela resurserna rätt.

Har du fått konkret användning för innehållet i kursen i din yrkesvardag?
Absolut, den gav mig många verktyg som jag kan använda i min nya roll och jag använder anteckningarna från kursen ganska ofta som input i mitt arbete. Framförallt fick jag mycket kunskap och inspiration från de andra kursdeltagarna och kursledaren Andris. Alla var väldigt öppna och delade med sig av sina erfarenheter. Jag saknar de andra kursdeltagarna, men vi håller kontakt via en Facebookgrupp där vi fortsätter att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Det är ett toppenbra nätverk!

Finns det några viktiga lärdomar du tar med dig från kursen?
Att kommunikation är ett ämne som går kors och tvärs genom en organisation. Det är både hur ledningen ser på kommunikation och hur det ska stödja företagets interna kultur och kundnytta till möten mellan medarbetare och kunder. Vad betyder företagets värdeord en regnig måndag i juni? 

Andris Zvejnieks är kursansvarig för intensivkursen Kommunikations­chefens viktigaste verktyg och står nu redo att starta igång nästa omgång i slutet av juni. Här berättar han mer om vem kursen passar och hur han ser på kommunikationschefernas roll idag.

Hej Andris, vad kan man förvänta sig av kursen?
Att få lära sig de viktigaste verktygen för att arbeta strategiskt med kommunikation i ett företag, en organisation

1369

eller myndighet. Om du redan jobbar så, får du möjlighet att fräscha upp dina kunskaper på ett tidseffektivt sätt.

Vad förväntas av kursdeltagarna?
Nyfikenhet och engagemang. Det är en intensivkurs, så var beredd på att vi har kul i ett högt tempo. Dessutom är det bra om man har erfarenhet av kommunikationsjobb av något slag.

Vad tycker du är viktigast för kommunikationschefer idag?
Insikt om vad som driver människor, oss själva och de vi vill involvera i kommunikationen, tillsammans med utsikt över det nya kommunikationslandskapet.

Vem får mest utbyte av kursen?
Den som snabbt vill lära sig de verktyg som är viktigast för en kommunikations­chef. Kursen är också bra för den som vill förbereda sig för nästa jobb. En bonus är nämligen att du får en egen etableringsplan för den första tiden på ett ledarjobb.

Berätta lite om de vanligaste utmaningarna du upplever att kommunikationschefer har idag?
Jag upplever att de flesta känner att de har för mycket att göra och att de har svårt att prioritera. Resultatet blir ofta för mycket fokus på kvantitet och för lite på kvalitet. Jag menar att kommunikationschefer oftare skulle behöva stanna upp och reflektera över vad som gör att vi verkligen når fram till de vi vill nå. Förhoppningsvis kan kursen så tankefrön om hur man kan bli bättre på just detta.

Vill du också vara med vid kursstarten? Läs mer och ansök här.