Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Kunskapen från kursen var ovärderlig

Nathalie.Piehl.Berghs

Nathalie Piehl bor i Stockholm, har eget företag som kommunikationskonsult och jobbade tidigare på Röda Korset. Hon läste kursen Internkommunikation på Berghs hösten 2015 och berättar här bland annat om hur hon har fått användning av denna.

Skrivet av Anette Hamel
December 14, 2017

Hej Nathalie! Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Nathalie Piehl, är 38 år gammal och driver mitt eget företag som kommunikationskonsult med bland annat uppdrag som kommunikations­chef, men också som moderator vid exempelvis seminarier.

Vad var det som fick dig att söka till kursen Internkommunikation?

Jag har tidigare läst kursen Kommunikation & PR på Berghs som jag var väldigt nöjd med. Det moderna helhetsgreppet som kursföreståndaren Anna Almberg tar på begreppet internkommunikation var det som lockade. Det handlar om att genom kommunikationen skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att tillsammans arbeta mot organisationen gemensamma mål genom att skapa både engagemang och tydlighet. Det handlar också om att bygga varumärke inifrån genom att se sin personal som ambassadörer och det går inte heller att kommunicera en sak internt och en annan externt... Allt detta är en förutsättning för en välfungerande organisation, särskilt idag med konstanta och snabba förändringar i omvärlden.

Vad har du fått med dig från kursen?

Kunskap, praktiska verktyg och kontakter.

Motsvarade kursen dina förväntningar?

Kursen överträffade mina högt ställda förväntningar.

Vilken kurs passar dig?

På Berghs erbjuder vi kurser inom kommunikation på ett flertal olika nivåer och i olika format. Närmare bestämt drygt 80 kurser per termin.

Välj här!

Fick du någon typ av ”aha-upplevelse” under kursen?

Jag fick många aha-upplevelser. Det var många idéer, som jag innan kursen hade en känsla av var rätt väg att gå. Under kursen fick jag bekräftelse på att jag inte var helt ute och cyklade, men också praktiska verktyg för att tillämpa just dessa idéer. Den viktigaste insikten är nog också hur allt inom kommunikationen hänger ihop och att smart och modern internkommunikation handlar om hur man bygger varumärke och medarbetarengagemang med hjälp av genomtänkta och strategiska kommunikationsinsatser och skapar förutsättningar för kommunikativa ledare.

Hur har du fått användning av det du lärde dig?

När jag under en period var tf kommunikations­chef på Svenska Röda Korset, som har hundratals anställda och över 30 000 volontärer, så var kunskapen från kursen ovärderlig. Jag såg tydligt att det i dagens kommunikation inte heller går att separera den interna- och externa kommunikationen.

På kursen är ett av ämnesområdena kriskommunikation. Har du jobbat med kriskommunikation och då haft nytta av kursen?

Ja, jag har jobbat en hel del med kriskommunikation där arbetet fungerat väl då jag har haft kompetenta medarbetare och samarbetat med en ledning som haft förtroende för kommunikatörerna. Självklart är strategisk internkommunikation en avgörande faktor vid kriskommunikation.

Kriskommunikation handlar till stor del om att inom en organisation, bland medarbetare men framförallt ledare - då det till stor del är en ledarskapsfråga, skapa medvetenhet om vad som kan utgöra en kris och förståelse för att kommunikationen är helt avgörande för hanteringen. Det innebär i praktiken mycket förebyggande arbete som förutsätter tydliga rutiner, kanaler mm och att kommunikations­chef, pressekreterare och kommunikatörer måste vara inblandade från första början. Avgörande är också att det finns ett förtroende för kommunikatörernas kompetens från ledningens sida.

Vad inspirerar dig?

Människor! Har privilegiet att ha många smarta och orädda vänner och kollegor i min närhet.

 

Vill du läsa fler intervjuer med tidigare kursdeltagare? Då är Berghs artikelserie Efter kursen något för dig!