Intern­kommun­ikation

Berghs Professional

 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • 24 timmar

Om du redan arbetar med internkommunikation och vill ta klivet och bli ännu bättre på att skapa vi-känsla och implementera idéer så att alla känner sig delaktiga är det här en kurs för dig. Här får du både praktisk och teoretisk kunskap att ta med dig i arbetslivet.

Sammanfattning

Ansök nu Sista ansökningsdag är 12 mar 2018

Datum: 12 apr 2018 – 24 maj 2018

Sista ansökningsdag: 12 mar 2018

Hur: Dagtid

Antal timmar: 24

Egna studietimmar: ca 2-4 timmar per vecka

Kursdatum: Torsdag 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 17/5 och 24/5 kl 12:30-16:30

Om kursen

”När du får det inre rätt så faller de yttre delarna lättare på plats”. Här är en kurs för dig som vill stärka din kompetens inom internkommunikation.

Framgång handlar om människor. Människor som är ambassadörer för sin arbetsplats i alla ”sanningens ögonblick”. Den interna kommunikationen har fått en ökad betydelse i en föränderlig värld. Medarbetarna vill veta vad de är med och bidrar till och vi-känslan är av stor betydelse för den externa bilden av varumärket. Den interna berättelsen om vart företaget är på väg och står för behöver stämma överens med den externa bilden. Det är först då det blir trovärdigt.

Lyckad internkommunikation är den som ”når in” och skapar engagerade medtagare och den viktigaste kanalen är det kommunikativa ledarskapet.

Dagens internkommunikatörer kan inte längre styra innehållet i kommunikationen, det övertaget finns inte. Yrkesrollen handlar istället om att stärka och skapa förutsättningar för andras kommunikation. Men också sätta frågor i ett begripligt sammanhang, ge mening i det komplexa, bidra till förståelse och svara på frågan varför.

Här lär du dig grunderna i strategiskt internkommunikationsarbete och sambanden mellan organisationens mål och dina insatser som kommunikatör. Vi ger dig den teoretiska basen och de praktiska kunskaperna som krävs för att ge ett aktivt stöd till ledarna. Efter kursen ska du känna dig så förtrogen med grundläggande begrepp, teorier, metoder och verktyg att du kan arbeta mer strategiskt med internkommunikation.

För vem är kursen?

Den här kursen vänder sig till dig som har några års praktisk erfarenhet av arbete med internkommunikation och organisationsfrågor. Du vill ta ett ökat ansvar för att bidra till att det kommunikativa arbete som sker internt jobbar mot era verksamhetsmål.

12 apr 2018 – 24 maj 2018

Sista ansökningsdag är 12 mar 2018

Hur: Dagtid
Antal lektionstimmar: 24
Egna studietimmar: ca 2-4 timmar per vecka
Kursdatum: Torsdag 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 17/5 och 24/5 kl 12:30-16:30
Ansök nu Sista ansökningsdag är 12 mar 2018

Det här får du

 • Internkommunikation – från strategisk plan till handlingskraft, hur då
 • Internkommunikatörens nya yrkesroll, från att producera till att stödja andra
 • Förändringskommunikation
 • Att stödja ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 • Vilken roll spelar värderingar för organisationen och för internkommunikatörens arbete
 • Grundläggande om att mäta internkommunikation och visa på värdet
 • Pedagogisk färdighetsträning, att lyckas med möten och dialog
 • När krisen kommer – så arbetar du internt

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Berghs kurser.

Kursansvarig

Anna.Almberg.BerghsAnna Almberg, föreläsare, rådgivare och inspiratör med snart 15 års erfarenhet av strategisk kommunikation med tyngdpunkt på det interna. Hon har tidigare ansvarat för Systembolagets interna kommunikation.

 • Internkommunikation – från strategisk plan till handlingskraft, hur då
 • Internkommunikatörens nya yrkesroll, från att producera till att stödja andra
 • Förändringskommunikation
 • Att stödja ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 • Vilken roll spelar värderingar för organisationen och för internkommunikatörens arbete
 • Grundläggande om att mäta internkommunikation och visa på värdet
 • Pedagogisk färdighetsträning, att lyckas med möten och dialog
 • När krisen kommer – så arbetar du internt

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Berghs kurser.

Anna.Almberg.BerghsAnna Almberg, föreläsare, rådgivare och inspiratör med snart 15 års erfarenhet av strategisk kommunikation med tyngdpunkt på det interna. Hon har tidigare ansvarat för Systembolagets interna kommunikation.

Binaji Marouf, kommunikatör

"Kursen varvade både praktiska och teoretiska kunskaper vilket passade mig utmärkt."

Binaji Marouf, kommunikatör

När jag gick kursen Internkommunikation fick jag praktiska kunskaper som jag direkt har använt mig av i min professionella roll som kommunikatör.

Lisa Greve, Biträdande Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund

"Jag uppskattade verkligen Annas inspirerande lärosätt."

Lisa Greve, Biträdande Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund

Hennes engagemang, pedagogiska förmåga och varierande upplägg gjorde att det blev roligt och enkelt att lära. Jag tror att oavsett vad hon pratat om så hade jag velat lyssna!

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda. Senast i samband med sista ansökningsdag får du besked.

Kursintyg

Efter genomförd kurs inkl. hemuppgift (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Studieavgift inkl. moms
30 000 kronor

Studieavgift exkl. moms
24 000 kronor

"Kursen varvade både praktiska och teoretiska kunskaper vilket passade mig utmärkt."

Binaji Marouf, kommunikatör

Binaji Marouf, kommunikatör

När jag gick kursen Internkommunikation fick jag praktiska kunskaper som jag direkt har använt mig av i min professionella roll som kommunikatör.

"Jag uppskattade verkligen Annas inspirerande lärosätt."

Lisa Greve, Biträdande Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund

Lisa Greve, Biträdande Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund

Hennes engagemang, pedagogiska förmåga och varierande upplägg gjorde att det blev roligt och enkelt att lära. Jag tror att oavsett vad hon pratat om så hade jag velat lyssna!

Ansökan och antagningskrav

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda. Senast i samband med sista ansökningsdag får du besked.

Kursintyg

Efter genomförd kurs inkl. hemuppgift (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms

30 000 kronor

Studieavgift exkl. moms

24 000 kronor

Datum

12 mar
Sista datum för ansökan

12 apr
Kursstart

24
Lektionstimmar

Torsdag 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 17/5 och 24/5 kl 12:30-16:30