Intern­kommun­ikation

Berghs Professional

 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • 24 timmar

Om du redan arbetar med internkommunikation, vill ta klivet och bli ännu bättre på att skapa vi-känsla och implementera idéer så att alla känner sig delaktiga är det här en kurs för dig. Här får du både praktisk och teoretisk kunskap att ta med dig i arbetslivet.

Sammanfattning

Ansök nu Sista ansökningsdag är 12 sep 2019

Datum: 3 okt 2019 – 14 nov 2019

Sista ansökningsdag: 12 sep 2019

Hur: Dagtid

Antal timmar: 24

Egna studietimmar: ca 2-4 timmar per vecka

Kursdatum: Torsdagar 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11 och 14/11 kl 12:30-16:30

Plats: Sveavägen 34, Stockholm

Om kursen

”Vår uppgift är att bidra till att människorna i verksamheten speglar varumärkets innersta kärna”. Här är en kurs för dig som vill stärka din kompetens inom internkommunikation.

Framgång handlar om människor. Människor som är ambassadörer för sin arbetsplats i alla ”sanningens ögonblick”. Den interna kommunikationen har fått en ökad betydelse i en föränderlig värld. Medarbetarna vill veta vad de är med och bidrar till och vi-känslan är av stor betydelse för den externa bilden av varumärket. Den interna berättelsen om vart företaget är på väg och står för behöver stämma överens med den externa bilden. Det är först då det blir trovärdigt.

Lyckad internkommunikation är den som inte bara når fram, utan även når in. Det är då vi får engagerade medarbetare och en viktig kanal för att nå dit är kommunikativa ledare.

Som internkommunikatör handlar det inte om att styra budskap utan om att stärka och skapa förutsättningar för verksamhetens kommunikation internt. Förutom att se till att det finns kanaler så handlar det om att sätta frågor i ett begripligt sammanhang, ge mening i det komplexa, bidra till förståelse och svara på frågan varför.

Här lär du dig grunderna i strategiskt internkommunikationsarbete och sambanden mellan organisationens mål och dina insatser som kommunikatör. Vi ger dig den teoretiska basen och de praktiska kunskaperna som krävs för att ge ett aktivt stöd till ledarna. Efter kursen ska du känna dig så förtrogen med grundläggande begrepp, teorier, metoder och verktyg att du kan arbeta mer strategiskt med internkommunikation.

För vem är kursen?

Den här kursen vänder sig till dig som har några års praktisk erfarenhet av arbete med internkommunikation och organisationsfrågor. Du vill ta ett ökat ansvar för att bidra till att det kommunikativa arbete som sker internt jobbar mot era verksamhetsmål.

3 okt 2019 – 14 nov 2019

Sista ansökningsdag är 12 sep 2019

Hur: Dagtid
Antal lektionstimmar: 24
Egna studietimmar: ca 2-4 timmar per vecka
Kursdatum: Torsdagar 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11 och 14/11 kl 12:30-16:30
Plats:

Sveavägen 34, Stockholm

Ansök nu Sista ansökningsdag är 12 sep 2019

*Ansökan blir bindande först när du blivit antagen och tackat ja

Det här får du

 • Kunskap om varför starka varumärken byggs upp inifrån
 • Kommunikationsplanering
 • Att stödja ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 • Att målgruppsanpassa kommunikation med hjärnan som mottagare och förändrade beteenden som effekt
 • Förändringskommunikation
 • När krisen kommer – så arbetar du internt
 • Den digitala arbetsplatsen som en del av kanalstrategin
 • Hur film kan stärka den interna kommunikationen
 • Att lyckas med möten och dialog

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Berghs kurser.

Kursansvarig

Anna.Almberg.BerghsAnna Almberg, Föreläser och utbildar i det egna bolaget. Har tidigare ansvarat för Systembolagets interna kommunikation.

 • Kunskap om varför starka varumärken byggs upp inifrån
 • Kommunikationsplanering
 • Att stödja ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 • Att målgruppsanpassa kommunikation med hjärnan som mottagare och förändrade beteenden som effekt
 • Förändringskommunikation
 • När krisen kommer – så arbetar du internt
 • Den digitala arbetsplatsen som en del av kanalstrategin
 • Hur film kan stärka den interna kommunikationen
 • Att lyckas med möten och dialog

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Berghs kurser.

Anna.Almberg.BerghsAnna Almberg, Föreläser och utbildar i det egna bolaget. Har tidigare ansvarat för Systembolagets interna kommunikation.

Binaji Marouf, kommunikatör

"Kursen varvade både praktiska och teoretiska kunskaper vilket passade mig utmärkt."

Binaji Marouf, kommunikatör

När jag gick kursen Internkommunikation fick jag praktiska kunskaper som jag direkt har använt mig av i min professionella roll som kommunikatör.

Lisa Greve, Biträdande Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund

"Jag uppskattade verkligen Annas inspirerande lärosätt."

Lisa Greve, Biträdande Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund

Hennes engagemang, pedagogiska förmåga och varierande upplägg gjorde att det blev roligt och enkelt att lära. Jag tror att oavsett vad hon pratat om så hade jag velat lyssna!

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar. Kursen ges på svenska.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda. Senast i samband med sista ansökningsdag får du besked.

Kursintyg

Efter genomförd kurs inkl. hemuppgift (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Studieavgift inkl. moms
30 000 kronor

Studieavgift exkl. moms
24 000 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Ansökan och antagningskrav

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar. Kursen ges på svenska.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda. Senast i samband med sista ansökningsdag får du besked.

Kursintyg

Efter genomförd kurs inkl. hemuppgift (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms

30 000 kronor

Studieavgift exkl. moms

24 000 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

"Kursen varvade både praktiska och teoretiska kunskaper vilket passade mig utmärkt."

Binaji Marouf, kommunikatör

Binaji Marouf, kommunikatör

När jag gick kursen Internkommunikation fick jag praktiska kunskaper som jag direkt har använt mig av i min professionella roll som kommunikatör.

"Jag uppskattade verkligen Annas inspirerande lärosätt."

Lisa Greve, Biträdande Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund

Lisa Greve, Biträdande Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund

Hennes engagemang, pedagogiska förmåga och varierande upplägg gjorde att det blev roligt och enkelt att lära. Jag tror att oavsett vad hon pratat om så hade jag velat lyssna!