Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Margareta Kroon: "Om vi inte lyckas ta fram inspirerande strategier har vi inte gjort ett bra jobb"

getafront

Margareta 'Geta' Kroon började som student på Berghs i början av 90-talet. Sedan dess har hon varit verksam inom skolan som allt från lärarassistent, fadder, handledare och kursansvarig. Idag arbetar hon dessutom som ämnesansvarig för diplomutbildningen Marknads­kommunikation.

Februari 25, 2013

Hej Geta, vem är du?

Jag är en före detta Berghsstudent. Mellan 1992-1994 läste jag till diplomerad marknadsekonom med inriktning marknads­kommunikation och sedan dess har jag varit fadder, lärarassistent, handledare för examensprojekt, kursansvarig och föreläst både här och där inom Berghs alla utbildningar. Idag är jag kursansvarig för Marknads­föring Kväll samt Strategisk Marknads­föring Professional på Berghs.

Det har varit, och är, en himla massa Berghs . Vid sidan av det har jag jobbat i över 20 år – sammanfattningsvis som marknadschef på kundsidan. Idag bedriver jag konsultverksamhet riktad mot företag och organisationer och personer kring varumärken. Som person är jag nyfiken och frågar ofta likt en femåring: varför då, hur då, hur tänker du då, varför? Det är en Berghsanda jag är fostrad i, att alltid ställa följdfrågor. Jag är intresserad av människor och vilka motiv som driver oss.

Varför tror du att det har blivit så mycket Berghs för din del?

För att jag hela tiden lär mig nytt och utvecklas, både i hur jag själv förmedlar kunskap och tar in den genom omgivningen och människor jag möter. Berghs är en fantastisk miljö att vara i, som ett stort växthus.

Hur skiljer sig Berghs idag från början/mitten av nittiotalet, när du först kom i kontakt med skolan?

Idag är det mycket större än när jag gick här. Vad gäller skillnader är det inom det tekniska som de märks tydligast. När jag pluggade fanns inte casefilmer och det fanns ett par datorer på skolan, men det var böcker, kompendier och over head som gällde. I övrigt är mycket sig likt, kommunikation är fortfarande kommunikation och det är ju den röda tråden, nu som då. Det är också det är det jag själv är mest intresserad av. Vad som skapar en god kommunikation, hur man förflyttar människor, får dem att ändra attityder och beteenden och ger dem mer kunskap.

Vad innebär det att vara ämnesansvarig för diplomutbildningen Marknads­kommunikation?

Det är allt ifrån att vara med i antagningsprocessen på våren till att ha övergripande ansvar för utbildningen i sin helhet, och att under årets gång ta hand om klassen, värna om dem och se till att de får ut allt de kan få av sin utbildning. Att stötta och coacha dem och se till så att allt flyter på som det ska.

För vem passar diplomutbildningen i Marknads­kommunikation?

Den passar den som är nyfiken och som vill veta mer om hur man tänker strategiskt i frågor som rör kommunikation och hur man samlar överlägsenhet inför uppgiften att vinna kriget om konsumenternas uppmärksamhet och hjärtan. Man ska vara intresserad av samband, vilja vara en källa till inspiration för den kreativa processen snarare än en begränsning eller ett regelverk. Man bör vara intresserad av människor, varumärken och påverkan och tycka att det är spännande att gräva – både här och nu och framåt bakåt för att förstå och komma till insikt. Man ska ha ett intresse för att göra det komplexa begripligt tänka kreativt, vara delaktig i den kreativa processen och inspirera.

Berätta lite mer om dina tankar kring inspiration ur en marknadskommunikatörs eller strategs perspektiv?

Det finns en felaktig syn på strategen som en tråkig och torr typ som finns där för att styra och begränsa kreatören, men jag hävdar att det ska vara tvärtom. Vi ska skapa ett så stort utrymme som det bara går för den kreativa processen. Det gäller för oss att ge ett stort kreativt utrymme utan att göra avkall på relevansen. Om vi inte lyckas ta fram inspirerande strategier har vi inte gjort ett bra jobb.

Vad kännetecknar en bra strategi?

Att den ger en aha-upplevelse snarare än ett trött ”jaha”. En bra strategi sätter igång tankar och idéer, gör så att det bubblar och sjuder och får de involverade i projektet att ”gå igång” ur ett internt perspektiv. Ur ett externt perspektiv ska en bra strategi leverera en idé som landar rakt i magen på den tänkta målgruppen. Vad det handlar om är att vara trygg i det man står för, att vara tydlig med det i alla sina relationer – både med anställda, partners, kunder och leverantörer. En känsla av att ”det här är vi, gilla eller gilla inte”. Att våga välja och därmed också ibland välja bort. Att inte alltid vara allt för alla. Det är en vanlig fälla.

Var hittar du din egen inspiration?

Här, på Berghs. Jag inspireras av alla jag träffar här, både studenter och vi som jobbar här. Sen tycker jag, allmänt, att man kan hitta mycket inspiration i möten med allt ifrån folk som jobbar i branschen till barn. Jag kan prata med min 11-åriga son om varumärken och han för jättetydliga resonemang utan att ens veta om att det är det han gör. Det är väldigt spännande. Att lyssna, ställa frågor och möta människor inspirerar mig.

Hur ser du på marknadskommunikatörens roll om några år?

Med en dåres envishet hoppas jag på ett skifte. Jag vill se oss gå från att vara taktiska brandsläckare mot en mer strategiskt värdeskapande roll. Vi ska leda, genomdriva, leverera strategier och inte agera på andras strategier. Då krävs en kompetenshöjning och framförallt, att hela företaget eller organisationen är involverade. Inte bara marknadsavdelningen. Jag tror i mitt hjärta att det håller på att ske ett skifte och det måste göra det, annars blir man bortvald. Det finns så ohyggligt många val för konsumenter idag. Hela världen är vår marknad och vad är det då som gör att vi väljer? Vi är inga rationella varelser, vi väljer med hjärtat och magen. Sitter det fint där så väljer vi det.